วันที่ พุธ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอกผลแห่งการเสียสละ


ดอกผลแห่งการเสียสละ
(ขบวนการยอดมนุษย์(ตัวเล็ก))
           สำหรับคอลัมม์ขบวนการยอดมนุษย์ตัวเล็กฉบับนี้ ขอนำเสนอความน่ารัก
ของครอบครัวผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย ซึ่งทุนนี้เป็นการมอบให้กับบุตร
ของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทำงานอาสาพัฒนาโดยคัดสรรจากเครือข่ายที่
ทำงานร่วมกับเครือข่าย กป.อพชใต้ หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า คณะกรรมการประสาน
งานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้

           กิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า “ค่ายครอบครัวผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเครือซิเมนต์
ไทย ภาคใต้ครั้งที่ ๓” โดยจัดขึ้น ณ บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

           กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นอกจากจะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ที่ทำงาน
อาสาพัฒนาแล้วยังมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของผู้ที่
จิตสาธารณะทำงานอาสาเพื่อการพัฒนาอีกด้วย

            แม้จะจัดกิจกรรมแค่วันเดียว แต่ภายในค่ายมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้องๆที่
รับทุนให้ร่วมกันทำกันอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน เช่น เช่นการจัดทำโปสการ์ด
อย่างง่ายๆ การทำกิจกรรมสานความสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนโดย
หวังว่าในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะสามารถทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน

            สำหรับกิจกรรมของผู้ปกครองที่มาร่วมค่ายเป็นวงสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำงานรวมถึงบอกเล่าเหตุการณ์และสภาพปัญหาของแต่ละท้องที่
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

            ก่อนกิจกรรมจะจบลงด้วยการร่วมกันปล่อยกุ้งจำนวน 1 แสนตัวเพื่อเป็น
การเพิ่มจำนวนของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา

            กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ตลอดทั้งงานอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น
ระหว่างครอบครัวของผู้รับทุนทั้งเด็กและผู้ปกครอง ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ช่วยลด
ช่องว่างระหว่างวัยได้เป็นอย่างดี

            เด็กๆผู้ร่วมค่ายหลายคน กล่าวความรู้สึกในค่ายว่า เมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อย
เข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานเพื่อสาธารณะนัก  แต่พอได้มาทำกิจกรรมร่วม
กันก็ได้เข้าใจกันมากขึ้น

ที่สำคัญพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่พ่อแม่ได้ลงมือทำเป็นอย่างมาก และอยากจะ
เอาพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net