วันที่ พุธ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Walk Rally for Team Building ท่ามกลางขุนเขา กับชาว อบต.เกาะจันทร์


Walk Rally for Team Building ท่ามกลางขุนเขา  

ณ บ้านกุลละวณิชย์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

 

านนี้ ทีมงาน Team To Work ได้จัดกิจกรรมให้กับชาว อบต.เกาะจันทร์ ที่รวมใจ รวมพลังสามัคคี  ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆ ในกิจกรรมทุกกิจกรรม   ด้วยเป้าหมายที่มองไป ณ จุดเดียวกันขององค์กร คือ ความยอดเยี่ยมของอบต.เกาะจันทร์

การ  Walk Rally ครั้งนี้ สดชื่นอย่างบอกไม่ถูก เพราะเราได้ทำกิจกรรมท่ามกลางขุนเขา ที่มีวิวสวยงามเหลือเกิน จนทำให้เพลิดเพลินกับวิวและกิจกรรม ที่รู้สึกว่าเวลาผ่านพ้นไปรวดเร็วเหลือเกิน


 

Walk Rally

เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคคลภาคสนามที่รวมความสนุกสนาน ความตื่นเต้น การผจญภัย การเคลื่อนไหว การแข่งขัน ความท้าทาย และการเรียนรู้ที่ต้องค้นหาคำตอบด้วย ตนเอง กิจกรรมภาคสนามต่างๆ ที่รวมอยู่ใน Walk Rally นั้น จะเป็นการผสมผสานกิจกรรมการละลายพฤติกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิเช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อ การเรียนรู้ กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมบริหาร และกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพ


ประโยชน์ของ Walk Rally

 @ เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 @ ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 @  ฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
 @ ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น

 @ ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 @ ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 @ ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
 

ทีมงาน Team To Work ขอขอบคุณ พี่น้อง  อบต.เกาะจันทร์ สำหรับทุกๆ ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆกิจกรรม  

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net