วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ห้องเรียน...ชุมชน"


"ห้องเรียน...ชุมชน"

 

“ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด”   สุภาษิตนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่มาปรากฏให้เห็นชัดเจนในสมัยปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่าการศึกษาสอนให้คนออกห่างไกลถิ่นมากขึ้นทุกวัน ยิ่งจบสูงเท่าไร ยิ่งออกห่างไกลจากชุมชนมากเท่านั้น  เพราะความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นวิชาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คน และความเป็นอยู่ของชุมชน  ถึงแม้ว่าจะมีบางสถาบันที่พยายามปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอิงเนื้อหาวิชาการส่วนใหญ่ที่เน้นหลักความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นกลางๆ ภาคเหนือ  กลาง ใต้ ออก ตก เรียนเหมือนกันหมด  ที่สำคัญเน้นการแข่งขันแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อชัยชนะ ทำให้สังคมเกิดความเห็นแก่ตัว ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   

 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ค่ายห้องเรียนชุมชน”  ขึ้น ที่บ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นอยู่ของชุมชนตัวเอง ตั้งแต่ การสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ และบริบทต่างๆของชุมชน เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ความรู้และตำราเรียน รวมทั้งกลั่นความฝันปั่นความหวังของเด็กๆ ที่อยากให้ชุมชนเป็นดังจินตนาการ     เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตัวเอง เกิดการพึ่งพาและผูกพันกันทั้งคนและทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่การกำหนดวิถีชีวิตของตนเองและสังคมต่อไป

 

 

 

โดย คิดแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net