วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สตรีผู้เป็นที่รักของพระเจ้าอยู่หัว รักเดียวในเจ้าฟ้าประชาธิปก....


        ถือเป็นเรื่องปกติของสังคมชาวสยามในสมัยก่อน  ที่เจ้านาย เชื้อพระวงศ์ หรือแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะมีภรรยามากมายหลายคน ในสมัยต่อๆมาจึงหันมามีภรรยาเพียงคนเดียวตามแบบตะวันตก สำหับพระมหากษัตริย์ไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่ทรงมีพระภรรยาเจ้าเพียงพระองค์เดียว และสตรีผู้โชคดีพระองค์นั้น คือ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบมราชินี

   สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเเจ้าหญิงรำไพพรรณี ประสูติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2447 เป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เมื่อทรงพระเยาว์ ปรากฎว่า ทรงเคยเป็นเพื่อนเล่นในวัยใกล้เคียงกับพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ด้วย

  

เมื่อเจริญพระชันษาได้ 2 ปี พระบิดาได้นำเข้าถวายตัวแก่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถ และนี่เอง เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรงได้รูจักกับ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ตั้งแต่มีพระชันษาได้ 8 ปี  ต่อมาเมื่อเจิณิญพระชันษาได้ 14ปี  จึงเข้าพิธีอภิเสกสมรสพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเป็น หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี พระวรชายา

   

     เมื่อสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จึงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด้จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เคียงข้างพระราชสวามีตลอดรัชกาล  แม้กระทัั่งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ก็ทรงประทับเคียงข้างและย้ยายไปประทับ ณ ชนบทของอังกฤษด้วยกัน  จนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสวรรคต ด้วยอาการพระหทัยวายเฉียบพลัน

   ทั้งสองพระองค์ไม่มีพระราชโอรส-พระราชธิดาด้วยกัน  มีเพียงความรักยิ่งใหญ่ของทั้งสอง ที่จะประทับในพระหฤทัยตลอดไป.....

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net