วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อีกหนึ่งสตรีที่ทุ่มเทให้กับวงการอุดมศึกษาไทย...ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์


                                           
                               (ภาพจากปกหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ)

ดิฉันรู้จัก ท่าน ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Program Specification ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ ตอนนั้นยังเป็น Nation Qualification  Framework หรือ NQF ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งท่านได้มาเป็นประธานเปิดและปิดงาน  รวมทั้งได้กล่าวชี้แจงที่มาที่ไป และตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรมอย่างละเอียด   ตอนนั้นดิฉันไม่ทราบว่าเธอเป็นใครค่ะ  รู้สึกแต่ว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนี้ใจดี  และใจเย็นจัง แล้วเป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว

มาทราบทีหลังว่าท่านคือรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ รองเลขาฯสกอ. ซึ่งเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูง  เวลาที่ท่านตอบคำถาม หรืออธิบายทำความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมนั้น จะมีรอยยิ้มใจดี และมักจะตอบคำถามที่ร้อนแรงด้วยคำตอบที่สุภาพ ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน หนักแน่น และตรงประเด็นเสมอ  ตลอดเวลาการอบรมฯ หากท่านไม่ติดภาระกิจใด ท่านจะอยู่อธิบายและตอบคำถามของผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเองตลอดเวลา  และไม่เคยสักครั้งที่ท่านจะแสดงอาการเหนื่อยหน่ายกับการตอบคำถามเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า

               
(ภาพจาก http://www.mua.go.th/data_pr/higher_education2009/colour.jpg   ดูความหมายของโลโก้ได้ที่ url นี้เช่นกัน)

หลังจากผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ  TQF:HEd  ซึ่งแน่นอนว่าในการอบรม  ดิฉันได้มีโอกาสร่วมทำงานกับเพื่อนและพี่ๆน้องๆชาว สกอ. ด้านมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ คณาจารย์ ผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาหลายท่าน  จึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยว่าทำไมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและคณาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายถึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การนำของท่าน ดร.จิรณีฯ  ถึงขนาดที่ว่า บางเดือนแทบจะไม่ได้เข้าไปสำนักงานเลย เพราะต้องเดินสายทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ   ดิฉันคือถามพี่คนหนึ่งว่า ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือ   ก็ได้รับคำตอบว่า ก็เหนื่อยค่ะ แต่เป็นหน้าที่ ท่านรองมีภาระมากกว่าพวกเรามาก ท่านก็ไม่ว่างเลย  ท่านก็ฝากให้พวกเราช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย  พี่คนนี้ยังบอกอีกว่า  ท่านพยายามผลักดันและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทำเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษามานานหลายปี กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่านก็จะเกษียณแล้ว

                     
(ภาพจาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews5/kkalbum/kk310809.html)

นับว่าเป็นความสำเร็จของคนทำงาน...ในที่สุดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพ ก็ถูกประกาศใช้เป็นสาขาแรก ในวันที่ 17 กันยายน 2552 จากสาขานำร่อง 8  สาขา  ก่อนการเกษียณอายุราชการของท่านในวันที่ 30 กันยายน 2552  หลังจากที่ทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานาน ในที่สุด ท่านก็ผลักดัน TQF จนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง

สำหรับวันฉลองการเกษียณอายุราชการของข้าราชการผู้ใหญ่หลายๆท่านมักเป็นงานที่หรูหรา และหลายท่านคงจะเคลียร์งานจนไม่ต้องทำงานแล้วในวันสุดท้ายของชีวิตราชการ...หากแต่ท่านจิรณีฯ กลับพอใจและยินดี ที่จะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันกับบรรดาชาว สกอ. และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะทำงาน TQF หลังจากที่ท่านได้กล่าวเปิด

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ"

เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นเครือข่ายสุดท้าย และอยู่ร่วมฟังการประชุมต่อก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจอื่นในช่วงบ่าย  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน และมอบของที่ระลึกและดอกไม้ให้แด่ท่าน  ท่านก็กล่าวพูดคุยขอบคุณและให้กำลังใจคนทำงาน ก่อนจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และเดินมอบหนังสือและของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่มีช่วยปฏิบัติงานให้กับ สกอ.ทีละคนอย่างไม่ถือตัว   ช่างเป็นงานฉลองเกษียณอายุราชการที่อบอุ่น เรียบง่าย และเป็นกันเองอย่างที่สุด  ขณะที่ท่านให้มอบของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกให้กับดิฉัน ท่านได้กล่าวอย่างถ่อมตนว่า  "อาจารย์ช่วยอ่านหน่อยเถอะนะ เขาบอกให้เขียน ก็เลยเขียน หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง" และกล่าวขอบคุณที่ให้กำลังใจ...ดิฉันเลยเรียนท่านว่า ท่านต่างหากที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่พวกเราอาจารย์รุ่นใหม่ๆควรเอาเป็นแบบอย่างทั้งด้านการทำงานและการวางตัว  ท่านเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรา  แม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายท่านก็ยังยิ้มและหัวเราะ แก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นอย่างใจเย็น และไม่ย่อท้อ

                    
(ภาพจาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews5/cmalbum/cm140809.html)

ในวันสุดท้ายของการอบรมฯ คือวันที่ 2 ตุลาคม 2552  พวกเรา ทำงานร่วมกับท่าน ดร.จิรณีฯ อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ท่านกลับมาสานงานต่อในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง  และเช่นเคย ท่านอยู่ทำงานและนั่งฟังการนำเสนองานของผู้เข้าอบรมอย่างจริงจัง  และคอยใส่ใจ หาคำตอบ มาตอบคำถามของผู้เข้าอบรม และคอยเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าอบรม จนกระทั่งการอบรมสิ้นสุดลง

คุณป้อม พี่คนหนึ่งของ สกอ. บอกว่า แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงอยู่ช่วยงาน และให้คำแนะนำด้าน TQF ต่อไป แม้ว่าอายุจะล่วงเลย 60 ปีแล้วก็ตาม และหากไม่ได้รับการต่ออายุราชการ ท่านก็ยังจะช่วยงานในฐานะที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

ประวัติและผลงาน

ท่าน ดร. จิรณี  ตันติรัตนวงศ์  เกิดที่จังหวัดตรัง  จบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนหัวเฉียว จังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. 2504  จากนั้นจบมัธยมศึกศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) ที่โรงเรียนสตรีตรังวิทยา ในปี พ.ศ. 2507 และ จบมัธยมศึกศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ที่โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพฯ ในพ.ศ. 2510   

ในระดับอุดมศึกษา ท่านได้รับประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ (เทียบเท่าปริญญาตรี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพ.ศ. 2514  และสำเร็จ การศึกษาสาขา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์ )จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพ.ศ. 2516  สาขา M.A. (Demography) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2526 และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปีพ.ศ. 2535  และ ได้รับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2543   ในปี พ.ศ. 2544 ท่านสำเร็จ วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นรุ่นที่ 43 และ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารนภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า ในปีพ.ศ. 2551

สถานภาพทางครอบครัว     โสด

ชีวิตรับราชการ

ท่านเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแรก เป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราว แต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ชการในตำแหน่งวิทยากรโท กองสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 ปีต่อมาท่านได้แต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญวิทยากรโท สังกัดเดิม หลังจากนั้นอีกเดือนถัดมท่านได้แต่งตั้งให้เป็นพนักงานสถิติโท  ในปีถัดมาเป็นวิทยากรโท สังกัดกองวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   ท่านได้เติบโตในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   เป็นลำดับ ในปีพ.ศ. 2534 ท่นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก  สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา เป็นนักวิชาการศึกษา 8 และมีความกว้าหน้าเรื่อยมาในตแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา และ นักบริหาร 10 และดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2546 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง นักบริหาระดับสูง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ อนุกรรมการ กรรมการ

 •      ด้านวิจัยสถาบัน  ประมาณ 15 เรื่อง
 •      ด้านมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ประมาณ 70 เรื่อง
 •      ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ/อนุกรรมการต่างๆ ในทบวงมหาวิทยาลัย/ สกอ. ประมาณ 
       120  ชุด
 •      ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนทบวง/ผู้แทน สกอ. ในคณะอนุกรรมการ/กรรมการต่างๆ  
        ของหน่วยงานนอก สกอ. ประมาณ กว่า 50 ชุด
 •      ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งรัฐมนตรี
       แต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (กสอ.)และจาก
       บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบ

คำนิยม จาก ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ในหนังสือ ความทรงจำและประสบการณ์ จิรณี ตันติรัตนวงศ์  บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของนักบริหารระดับสูงหญิงคนแรกของ สำนักงานปลัดทบวงได้เป็นอย่างดี  จึงขอยกคำนิยมดังกล่าวมาดังนี้

คำนิยม

ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเธิการคณะกรรมการการอุมศึกษา เป็นข้าราชการปฏิบัติงานด้านการอุดมศึกษามาเป็นระเวลากว่า 30 ปี ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร และเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกของสำนังานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงฯและรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร 10) ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดสำหรับชีวิตข้าราชการ  ดร.จิรณี เป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับเป็นบุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบมีความตั้งใจ และความอดทนในการปฏิบัติงานให้ผลสำเร็จ ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานที่ ดร.จิรณี รับผิดชอบ กำกับดูแล มักจะผ่านปัญหาและอุปสรรคจนกระทั่งสำเร็จเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพเสมอมา

ในโอกาสที่ ดร.จิรณี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในชีวิตราชการ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้ ดร.จิรณี มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสุขในชีวิตสืบไป

                                                                          ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน

       

ขอบคุณ    1.ข้อมูลจากหนังสือความทรงจำและประสบการณ์  โดย จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 
               ที่ระลึก เกษียณอายุราชการ  
               2. เว็บไซด์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  www.mua.go.th

ติดตาม การดำเนินงานด้าน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชา (มาตรฐานวิชาชพ) ได้ จาก  http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/

โดย คนไทยตัวเล็ก

 

กลับไปที่ www.oknation.net