วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สตาร์ทเครื่องโทรป่วน...พฤติกรรมเปลี่ยน


              

กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี  เริ่มเดินเครื่องต่อยอดกิจกรรมการเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเองและสังคม ในประเด็น “โทรป่วน...พฤติกรรมเปลี่ยน”  อย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เวทีวางแผนงานการรู้เท่าทันสื่อ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552   ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เปิดม่านเวทีโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและอยู่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มเยาวชนด้วยตลอดทั้งวันจนถึงพิธีปิดกิจกรรม  

            

ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของกิจกรรมเน้นที่การทบทวนและถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและผลที่ได้รับจากการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันมาในปีแรก  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิด  พร้อมทั้งระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างพันธสัญญา ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองร่วมกัน และปิดท้ายเวทีด้วยการร่วมกันร่างข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการออกนโยบายในระดับสถาบันการศึกษา เพื่อขยายผลในวงกว้างให้พี่น้องและผองเพื่อนต่อไป

                    ....................................................

                    

โดย คิดแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net