วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.... สายน้ำแห่งความทรงจำ ....สายน้ำแห่งความทรงจำ

ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นสิ่งสะท้อนอนิจจังของสรรพสิ่งที่มีเกิดและดับไปตามกาล...

แม่น้ำ ไหลเลื่อนเคลื่อนคล้อยไม่มีหยุดและซ้อนทับสายน้ำเดิม

แต่บางความทรงจำที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ กลับฝังตัวผนึกแน่นนอนก้นอยู่ในช่องว่างลึกสุดของหัวใจ

แน่นอนว่า, คงมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตผู้คนที่ได้ฝังความทรงจำไว้กับ สายน้ำ อย่างมิแปรเปลี่ยน

...................................................

ลำธาร แม่น้ำ ป่าไม้ ขุนเขา ทะเล ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแฝงฝังอยู่รายรอบตัวข้าพเจ้าตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความโดดเด่นและแตกต่างกันยิ่ง

นราธิวาส จังหวัดอันเป็นถิ่นกำเนิด เป็นเมืองชายแดนใต้สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียที่อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าไม้ ๒ ใน ๔ ของพื้นที่ทั้งหมด และมีลำน้ำสำคัญของจังหวัด ๔ สายด้วยกัน คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโกลก

ยะลา เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล แต่มีจุดเด่นตรงที่มีการวางผังเมืองที่มีความสวยงามมาก รวมถึงถูกหล่อเลี้ยงด้วยสายน้ำอีกหลายสาย และปรากฏเวิ้งน้ำกว้างใหญ่ในเขื่อนเก็บกักน้ำที่บางลาง

ปัตตานี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรีหรือแม่น้ำตะลุบัน และลำน้ำเล็กๆ อีกมากมาย จุดโดดเด่นเป็นเพราะเมืองปัตตานีตั้งอยู่ฝั่งปากแม่น้ำปัตตานี มีสภาพเอื้อต่อการเป็นเมืองท่าที่ดี มีแผ่นดินยื่นเป็นแหลมออกไปในทะเลทำให้เกิดอ่าวขนาดใหญ่เหมาะแก่การนำเรือมาหลบลมฝนในฤดูมรสุม

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และรวมถึงสงขลา สตูล จึงเป็นอาชีพที่ผูกพันอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชาวสวน ชาวไร่ ยางพารา หรืออาชีพประมงซึ่งผูกพันอยู่กับสายน้ำดั่งเงาชีวิต

ในโมงยามที่ข้าพเจ้านำพาตัวเองไปนั่งดื่มด่ำชมชื่นทัศนียภาพของ แม่น้ำปัตตานี ในเย็นย่ำวันหนึ่ง ขณะเพ่งพินิจสายน้ำที่ไหลเลื่อน ข้าพเจ้าพลันได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสายน้ำแห่งชีวิต

สายน้ำ ปัตตานี ไหลรินจากหลากสายนทีน้อยใหญ่สุดยอดเขาสันกาลาคีรีในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ก่อเกิดเป็นสายธาราใสไหลล่องหลอมรวมเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตามรอยทางที่ไหลผ่านเสมือนลายแทงที่นำความสมบูรณ์พูนสุข เลาะเลียบจากอาณาบริเวณของอำเภอเบตง สู่อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอเมืองยะลา และไหลสู่เขตจังหวัดปัตตานี ที่อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก อำเภอเมือง ก่อนจะไหลลงสู่ท้องทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำปัตตานี

คือสายน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำ ท้องฟ้า และผืนทราย...

ขณะดวงตาข้าพเจ้าตราตรึงอยู่กับกระเพื่อมสายน้ำและสีสันของฟ้าฟาก บางความทรงจำที่สวยงามผุดพรายขึ้นมาจากช่องว่างที่ลึกสุดของหัวใจทันทีที่แว่วยินเสียงละหมาดจากมัสยิดฝั่งตรงกันข้าม

สายน้ำแห่งความทรงจำที่หล่อเลี้ยงดวงใจผู้คนมานานแสนนาน กำลังบรรเลงเพลงชีวิตเห่กล่อมวิญญาณคนพเนจร ณ บัดนี้แล้ว

...................................................

สักวันหนึ่งข้าพเจ้าหวังว่า ความทรงจำของผู้คน

ก็จักจารึกถึงความเป็นมาเป็นไป  ในการก่อเกิดของนิตยสารเล็กๆ

เล่มหนึ่งที่มีจุดกำเนิดอันแปลกแปร่งยิ่ง

หนังสือที่เหล่าทีมคนทำงาน ล้วนก่อการด้วยลักษณาการที่เรียกว่า

จิตอาสา ล้วนๆ  หนังสือที่เหล่านักเขียนสละผลงานรายชิ้นนำมาตีพิมพ์เผยแพร่

โดยมิเคยเอ่ยอ้างเรื่องค่าต้นฉบับงานเขียน


หนังสือที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนหน้าใหม่

โดยเฉพาะเหล่าเยาวชนเพื่อกระตุ้น แรงใจ และ ไฟฝัน ในโลกการเขียน

และเป็นหนังสือที่กำลัง สะเทิน กับอะไรบางอย่างที่ มองไม่เห็น

เพียงหวังว่าด้วย ‘พลังใจ’ ของคนทำงานทุกคนและผู้ให้การ ‘สนับสนุน’ ทุกท่าน


จักทำให้สายน้ำแห่งความทรงจำสายนี้มิมีวันจืดจางเหือดแห้ง

และจะยังคงไหลล่องนำ สาร จากแผ่นดินชายแดนใต้

ไปป่าวประกาศให้โลกรับรู้ถึงความรัก

ความผูกพันของทุกผู้คนที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขสมานฉันท์

และเป็น ความสวยงาม ที่คงแฝงฝังอยู่ในทุกอณูของแผ่นดิน


ขอ สันติสุขจงมีแด่ท่าน

บรรณาธิการ

โฉมหน้านิตยสารหัวใจเดียวกัน ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ 'กอและ' ฝากฝันไว้ในแผ่นดิน

สารบัญ

บทบรรณาธิการ 'สายน้ำแห่งความทรงจำ'

เรื่องจากปก : เรื่องเล่าจากฝีมือหัวหน้ากอง บก. มนตรี คำสิงห์

คอลัมน์ PHOTO STORY  : เก็บภาพ พงศ์ นราฯ วาดคำ ปราณชลี

ตำบลเรื่องสั้น : กอเดร์ (ใต้เงาปีกฝูงนกอะบาบีล) โดย...ศิริวร แก้วกาญจน์

คอลัมน์ พระจันทร์รำพึง : กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ เรื่อง 'นกขมิ้นพลัดถิ่น'

คอลัมน์ ก้อนหินรำพัน : รชฏ มีตุวงศ์ เรื่อง 'แพนด้า น้ำตาช้าง และหนทางของหัวใจ'

รายงานพิเศษ : อารี หนูชูสุข เรื่อง 'รอมฎอน เดือนแห่งการละเว้นความชั่ว'

คอลัมน์ องค์พ่อและหลักชัยเมืองนรา : สิทธิ์สวัสดิ์ เรื่อง 'ไม่เชื่ออย่าลบหลู่'

คอลัมน์ นักเขียนน้อยชายแดนใต้ : ๖ เรื่องเล่าต่อเนื่องจากโครงการอบรมการเขียนเว็บบล็อก สร้างนักเขียน-นักข่ายสายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ ภายใต้การดำเนินงานในลักษณะพันธมิตรเครือข่ายระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมงานบล็อกเกอร์ โอ.เค.เนชั่น วิทยุชุมชน ๙๗.๕ เมกะเฮิรตซ์ Modern Peace FM จังหวัดยะลา และสำนักหัวใจเดียวกัน

คอลัมน์ ภัตตาคารบ้านทุ่ง : จรงค์ศักดิ์ รองเดช และทีมงานคิดดีทำดี เรื่อง 'อาหารป่ากับคุณค่าที่น่าจดจำ'

การ์ตูน เพื่อนกัน...บ้านฉัน บ้านเธอ ตอน 'ชุมชนเข้มแข็ง'

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว จะได้ไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ทุกครั้ง"

คอลัมน์ ข่าวเด่นรอบเดือน

คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว : ดาร์กี้

คอลัมน์ สนทนาธรรมกับพระมหาชรัช : พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช อุชุจาโร) เรื่อง 'วันชิงเปรต เทศกาลเดือนสิบ'

คอลัมน์ มองอย่างอุสตาซ : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) เรื่อง 'ค่ายเยาวชน "อิสลาม : สันติวิธี ๒ วิถีคู่ชุมชน"

คอลัมน์ มองไกล เห็นใกล้ : เงาศิลป์ เรื่อง 'แหวนคนขยันของชาติ ของพ่อเฒ่า'

คอลัมน์ เขียนด้วยแสง : ชวิน ถวัลย์ภิยโย เรื่อง 'วิถีบนเส้นขนาน'

คอลัมน์ อ้อมกอดของความรัก : ละอองดิน เรื่อง 'เปลวเทียน ด้ายขาว เรื่องราวบนเส้นทางมิตรภาพ'

คอลัมน์ ย่ำเดือนกลับมาหยาดเหงื่อหอม : เรืองรอง รุ่งรัศมี "ภาษาที่เราอ่านไม่ออก สื่อสารกับผู้ที่อ่านออกได้"

คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน : นายยูโซ๊ะ เรื่อง 'เลือกซื้อของดีจากชายแดนใต้'

คอลัมน์ เสียงเยาวชน : Ruangkhau 40 เรื่อง 'น้องสาวที่ไอร์ปาแย..."

รายงานพิเศษ : อนุสรณ์ นินวน เรื่อง 'เสวนาวรรณกรรมสัมพันธ์ ไทย-มลายู สู่สายธารกองทุนวรรณกรรมแห่งรายากูนิง'

คอลัมน์ หนังสือสื่อแผ่นดิน : ดุซงญอ แนะนำหนังสือ 'ปาตานี...ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู' 'พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ ตำรวจกล้าแห่งบางนรา' และนวนิยาย 'โทรทัศน์'

รายงานพิเศษ : แวลีเมาะ ปูซู โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา เรื่อง 'เครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี การต่อสู้เพื่อบ้านเกิด'

คอลัมน์ ศิลปะ/วัฒนธรรม : ศณีรา เรื่อง 'อินโดนีเซีย ทัวร์วัฒนธรรมและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ตอน ๓)

คอลัมน์ ฅนสร้างทาง : ปราณชลี เรื่อง 'จำเริญ วัฒนายากร : บันทึกภาพชีวิตชายแดนใต้ผ่านคมเลนส์'

คอลัมน์ ชุมชนอันเป็นที่รัก : รอฮานี จือนารา เรื่อง 'เสียสละเพื่อศรัทธา'

คอลัมน์ เงาในภาพ : เต็งพ้ง เรื่อง 'ความหวังแห่งอรุณรุ่ง'

คอลัมน์ วาดด้วยสี : นิลสมัย "ฉันเขียนรูปจากภาพถ่ายอันแสนเหงา..."

คอลัมน์ ท่องไปใต้-ดาว-เดือน : เต่าเดินช้า เรื่อง 'แหลมตาชี...กับริ้วรอยปัจจุบันบนหาดทรายผืนเดิม'

คอลัมน์ The Way of The World : เจริญขวัญ แพรกทอง บราฮาสสกี้ เรื่อง 'ราตรีนี้กับละคร Broadway, Jesus Christ Superstar'

คอลัมน์ ของกินถิ่นใต้ : นกเสรี วิถีคนจร เรื่อง 'ชวนชิมขนมพื้นบ้านมุสลิมช่วงละศีลอด'

คอลัมน์หมู่บ้านกวีนิพนธ์ : พันธกานท์ ตฤณราษฎร์ 'เพียงจิตมุ่ง : ใต้อุ้งโดม'

คอลัมน์ มาแกแตออก : sunper เรื่อง 'หลายชีวิต..ที่เข้าท่า...'

(ตอนแรกสำหรับการเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านได้ร่วมจิบชา ณ ลานโล่งของสภาน้ำชาชุมชน, ผู้สนใจส่งผลงานเขียนทุกประเภทเข้าร่วมได้โดยเสรี) 

โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net