วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้ไหมว่า สมอง 2ซีกทำงานต่างกัน


ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต่างกัน ถูกควบคุมด้วยสมองแต่ละซีก โดย

สมองซีกซ้าย จะควบคุมความคิดที่มีเหตุผล เช่น ตัวเลข ภาษา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

สมองซีกขวาจะควบคุมทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น

หากสองทั้ง 2 ซีก ทำงานไม่สมดุลกันจะทำให้ การคิด พฤติกรรม อารมณ์ แตกต่างกันอิทธิพลของสมองแต่ละซีก เช่น ถ้าสมองซีกซ้ายทำงานมากจะทำให้คนนั้นมีความสามารถในเชิงความคิดดี มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ แต่อาจจะมีข้อบกพร่องทางสังคม ขาดความยืดหยุ่น ถ้าสมองซีกขวาทำงานมากจะทำให้คนนั้นมีความถนัดด้านศิลปะ ดนตรี หรือการกีฬา แต่ขาดความคืดที่เป็นเหตุผล ตัดสินปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

สรุปแล้ว สมองซีกซ้ายเป็นการคิดในรายละเอียด สิ่งที่เป็นนามธรรม ส่วนสมองซีกขวาเป็นการคิดในภาพรวมและสามัญสำนึกนั้นเอง

โดย คนพิการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net