วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนังสือธรรมะดี ๆ กว่า 40 เรื่อง_ดาวน์โหลดฟรีจ้า


วันนี้ได้รับ forward เมล์จากเพื่อน....เป็น URL ให้ Download หนังสือ หรือบทความธรรมะ กว่า 40 เล่ม/เรื่อง...ทดลองแล้วค่ะ download ได้เกือบหมด.

เอามาฝากกันนะคะ / ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณเพื่อนที่กรุณา forward มาให้นะจ๊ะ

หมายเหตุ: ถ้า click ที่ link แล้วไม่ไปที่หน้า download ให้ copy ตั้งแต่ http.......zip ไปใส่ในช่อง URL (ที่ให้ใส่ชื่อ website นะคะ) 

ข้อความจาก Mail:

หนังสือดีดี
แด่สาธุชนทุกท่าน เลือกตามที่ต้องการได้เลยครับ รับรองว่าทุกเล่มอ่านแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆครับ ไม่ต้องไปบวชก็มีชีวิตที่สุขสงบได้ สาธุ สาธุ   สาธุ

เพื่อความสุขอันแท้จริงของชีวิต

รหัส

หนังสือ / ผู้เขียน

ขนาดไฟล์

โหลดไฟล์

BOOK0001

คิริมานนทสูตร
พระสูตรจากพระไตรปิฎก

249 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0001.zip>

BOOK0002

ชีวิตนี้น้อยนัก และ วิธีสร้างบุญบารมี
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

453 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0002.zip>

BOOK0003

จิต คือ พุทธะ
โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

259 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0003.zip>

BOOK0004

ทางเอก ( การปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

866 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0004.zip>

BOOK0005

คำถามและคำตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

251 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0005.zip>

BOOK0006

การทำความรู้สึกตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

144 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0006.zip>

BOOK0007

จิตเป็นแก่นของชีวิต
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

211 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0007.zip>

BOOK0008

สิ้นโลกเหลือธรรม
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

380 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0008.zip>

BOOK0009

เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน
โดย ดังตฤณ

1,060 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0009.zip>

BOOK0010

จิตสดใสแม้กายพิการ
โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

994 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0010.zip>

BOOK0011

มนต์คลายโกรธ 2551
โดย ทูตใจ

6,000 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0011.zip>

BOOK0012

การฝึกสติเพื่อสมาธิ
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

273 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0012.zip>

BOOK0013

ประทีปส่องธรรม และ วิถีแห่งความรู้แจ้ง
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

278 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0013.zip>

BOOK0014

มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
โดย ดังตฤณ

955 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0014.zip>

BOOK0015

รวมคำสอนของหลวงปู่
โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร

1,930 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0015.zip>

BOOK0016

ธรรมนูญชีวิต
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

352 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0016.zip>

BOOK0017

พิจารณากาย พิจารณาจิต
โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

826 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0017.zip>

BOOK0018

รวมคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า
โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

5,000 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0018.zip>

BOOK0019

วิมุตติปฏิปทา และ แด่เธอผู้มาใหม่
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

534 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0019.zip>

BOOK0020

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1 - 5
โดย ดังตฤณ

3,240 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0020.zip>

BOOK0021

อนาลโยวาทะ
โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย

1,790 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0021.zip>

BOOK0022

จิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

1,400 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0022.zip>

BOOK0023

ใจเป็นใหญ่
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

315 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0023.zip>

BOOK0024

แสงส่องใจ
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

663 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0024.zip>

BOOK0025

คิดจากความว่าง
โดย ดังตฤณ

183 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0025.zip>

รหัส

หนังสือ / ผู้เขียน

ขนาดไฟล์

โหลดไฟล์

BOOK0026

พุทธธรรม ( ฉบับเดิม )
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

1,240 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0026.zip>

BOOK0027

น้อมลงที่ใจ
โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

683 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0027.zip>

BOOK0028

ภาวนารู้เท่าทัน
โดย หลวงปู่หลุย จันทสโร

316 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0028.zip>

BOOK0029

คู่มือการทำความรู้ตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

1,880 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0029.zip>

BOOK0030

กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม
โดย ดังตฤณ

3,650 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0030.zip>

BOOK0031

ความเชื่อเรื่องกรรม
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

683 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0031.zip>

BOOK0032

ทางพ้นทุกข์
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

512 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0032.zip>

BOOK0033

เข้าถึงพระไตรลักษณ์
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

655 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0033.zip>

BOOK0034

สติรักษาจิต
โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

384 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0034.zip>

BOOK0035

ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

1,090 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0035.zip>

BOOK0036

พระอานนท์พุทธอนุชา
โดย อ.วศิน อินทสระ

691 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0036.zip>

BOOK0037

ช้อปปิ้งบุญ และ ธรรมะรอบกองไฟ
โดย ขวัญ เพียงหทัย

847 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0037.zip>

BOOK0038

กรรมลิขิต
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ

401 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0038.zip>

BOOK0039

พุทธวิธีควบคุมความคิด
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

228 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0039.zip>

BOOK0040

วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด และ ความรักหลากสี
โดย ดังตฤณ

858 KB.

 <http://www.cddhamma.net/Books/Book0001_Book0100/Book0040.zip>


โดย Easy-Esri

 

กลับไปที่ www.oknation.net