วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่สุดแห่งความภูมิใจ โขน รามาวตาร in San Francisco


อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้เขียนมีโอกาสได้แสดงนาฏศิลป์ร่วมกับคณะครูและศิษย์ของศูนย์วัฒนธรรมวัดมงคลรัตนารามเบิร์กเล่ย์-ซานฟรานซิสโก นำนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย คือโขน ตอนรามาวตาร มาเผยแพร่สู่ชุมชนไทยและอเมริกันในซานฟรานซิสโก-เบย์แอเรีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ โรงละคร Molonga Casquelourd Theater, Oakland, California


สำหรับท่านที่สนใจอ่านเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมไทย และอ่านไม่สะดวก

เพราะตัวหนังสือหลุดจอไป ให้ท่านไป click คำว่าพิมพ์หน้านี้

ใต้หมวดศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ด้านบนนะคะ

ขอบคุณบล็อกเกอร์สุรศักดิ์ที่ให้คำแนะนำมาค่ะ

และก็ปลื้มสุดๆที่ตัวเองได้รับเลือกให้แสดงในบท พระนารายณ์ ...แหม..ไม่ได้อวดตัวนะคะ อุตส่าห์เรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่อายุ สิบสอง มาได้บทนี้เมื่ออายุเกินรำ ค่ะ...เป็นใครก็ต้องอดคุยไม่ได้ล่ะค่ะ..

 และบันทัดนี้ก็ขอประนมกรกราบครูบาอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชานี้ให้ผู้เขียนมาตั้งแต่อายุสิบสองขวบ โดยเฉพาะขอกราบเคารพดวงวิญญาณคุณครูสัมพันธ์ พันธ์มณี ครูนาฏศิลป์คนแรกของผู้เขียนผู้ล่วงลับสู่สรวงสวรรค์ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ของคุณครูเป็นอย่างยิ่ง

นี่ค่ะ นารายณ์ปราบนนทุก...


 

นนทุกรำตามพระนารายณ์แปลง


เทวดา นางฟ้า
นางสัมนักขา น้องสาวทศกัณฑ์ 
สัมนักขา พบพระรามเกิดความรัก จึงแปลงร่างเป็นหญิงงามเพื่อให้พระรามหลง
นางสัมนักขาตัวแปลง แสดงโดย อาจารย์คมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปินชำนาญการ จากกรมศิลปากรรับเชิญไปช่วยฝึกซ้อมและแสดงให้ที่ซานฟราน

มารีศปลอมตัวเป็นกวางทองมาล่อให้พระรามออกจากอาศรมไปตามจับ
ส่วนหนึ่งของนักแสดงก่อนจบ ขอแนะนำศูนย์วัฒนธรรมไทยวัดมงคลรัตนารามเบิร์กเลย์-ซานฟรานซิสโก

หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Thai Cultural Center of San Francisco Bay Area ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีภาระกิจสำคัญคือเผยแพร่และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เด็กที่เกิดและเติบโตอยู่ในสังคมของต่างประเทศ ได้เรียนรู้และซึมซับและตระหนักในความหมายและความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และสืบทอดต่อไปเพื่อเป็นแบบอย่างของอนุชนรุ่นหลังในอนาคต

 กิจกรรมที่ทางศูนย์ฯได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปีก็คือได้นำการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งแสดงโดยคณะเยาวชนไทย-อเมริกัน ไปแสดงในโอกาสต่างๆทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป นับเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ศูนย์วัฒนธรรมไทยฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งคณาจารย์มาประจำเพื่อสอนให้กับเยาวชนของศูนย์

 และปีนี้ได้เลือกเอาโขน ศิลปชั้นสูงที่มีวิวัฒนาการเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตลอด เป็นนาฏกรรมในราชสำนักที่มีบทบาทสำคัญในการสรรเสริญ เทิดทูนบูชา และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

นับเป็นโอกาสทองของศูนย์ฯในปีนี้ที่ ทางสถาบันภาครัฐจากประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนจัดส่งครูประจำการที่มีความสามารถและความชำนาญงานด้านการฝึกสอนโขน ทั้งครูฝ่ายนาฏศิลป์และดนตรี คณะกรรมการศูนย์จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดการแสดงโขนชุดรามาวตารเป็นผลงานของคณะนักเรียนจากศูนย์วัฒนธรรมไทย วัดมงคลรัตนาราม

 เพื่อจะได้มีโอกาสร่วมกันดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบสานงานมรดกและศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยความตั้งใจ เพื่อจะได้ประกาศถึงศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและต่างชาติโดยทั่วกัน

 

Address   Thai Cultural Center

               c/o Wat Mongkolratanaram

 1911 Russell Street, Berkeley, CA. 94703, U.S.A.

 

ผู้อำนวยการศูนย์            ดร. เพลินใจ กุนทีกาญจน์

ครูประจำการและฝึกซ้อม ประจำปี พ.ศ.2552

 นาฏศิลป์    นภาพร วรภาณุนันท์

ครูประจำการดนตรี              สมประสงค์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์

                                     ปราโมทย์ เที่ยงตรง

 


โดย ลิลิตดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net