วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉั น มั น ค น " ไ ม่ มี ว า ส น า "


ฉันมันไม่มีวาสนา

ขอเธอนั้นอย่า อย่ามาสนใจ

ทิ้งฉันไว้คนเดียว

เหลียวแลฉันทำไม

ฉั น มั น ไ ม่ คู่ ค ว ร กั บ เ ธ อ

.

.

รักเรานั้นเป็น เ ห มื อ น เ ส้ น ข น า น

ลากมาพบกันก็ ค ง ไ ม่ เ จ อ

.

.

เส้นทางที่เธอเดิน

สวยงามและเลิศเลอ

แต่ฉันมันเดินอยู่กลางทางที่มืดมน

.

.

เ กิ ด แ ล้ ว ต า ย อี ก กี่ ค รั้ ง ยั ง ไ ม่ มี สิ ท ธิ์

จะคิดว่าเราต่างเป็นคู่กัน

.

.

เกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่เทียมกัน

เธอกับฉันต่างกันเหมือนฟ้าดิน

.

.

ฉันมันไม่มีวาสนา

ฝืนดวงชะตาก็คงไม่ได้

เห็นเธอนั้นไปดี

ฉันเองก็ดีใจ

ฉันไม่หวังอะไรมากไปกว่านี้

.

.

เพราะฉันมันไม่มีวาสนา
.

.

.

.

.

ขอบคุณเพลงนี้ที่ตอกย้ำความรู้สึก

“ ค น ไ ม่ มี ว า ส น า ”

ได้ดีเหลือเกิน
               

MusicPlaylist
MySpace Music Playlist at MixPod.com

โดย LittleGrass

 

กลับไปที่ www.oknation.net