วันที่ อังคาร ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหา 3จังหวัดชายแดนใต้


ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งได้แก่พื้นที่  จังหวัดนราธิวาส   ปัตตานี  และยะลา  ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

            การก่อเหตุการณ์ร้ายรายวันยังเกิดขึ้นเหมือนเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่  แต่ถามว่ามีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ้าง  ก็คงจะไม่มีนอกจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความแตกแยกของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

            อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแทบไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำเลยต้นต่อของมันมาจากไหน  และจะยุติลงเมื่อใด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ตัวเราที่ต้องเริ่มเข้าหาสังคมเพื่อที่จะร่วมมือและสามัคคีกันที่จะช่วยกันแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ  ไปสู่ปัญหาที่วิกฤตขึ้น  สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยเริ่มตั้งแต่ชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและมั่งคง  โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาต่างๆ  คือ

1)       การแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งเกิดการระบาดมากของบรรดาวัยรุ่นชายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะขาดโอกาสทางด้านการศึกษาและการเลี้ยงดูจากครอบครัว

2)       การแก้ปัญหาและส่งเสริมระดับการศึกษาของเด็กในพื้นที่  ให้มีการพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิม  เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่อันเป็นที่พึ่งของสังคมได้

3)       การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ได้กันอย่างทั่วถึง  เพื่อที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้และสามารถส่งลูกเพื่อที่จะเล่าเรียนได้

สิ่งที่สำคัญที่ภาครัฐต้องหันสนับสนุน  ยอมรับ  และเข้าใจวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน

โดย ปรัศนีย์01

 

กลับไปที่ www.oknation.net