วันที่ พุธ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทะเลสาบสงขลา...ลุ่มน้ำแห่งชีวิต


    จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ขนาบด้วยทะเลสองทะเลคือ ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา ชาวสงขลาส่วนใหญ่จึงทำการประมง ไม่ว่าจะเป็นประมงขนาดเล็ก หรือประมงขนาดใหญ่ก็ตาม ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้ให้แก่ชาวสงขลาเป็นจำนวนมาก

    ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าชาวสงขลาที่ประกอบอาชีพประมงจะหากินอยู่กับทะเลอ่าวไทยเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น แต่ก็มีบางคนที่หากินอยู่กับทะเลสาบสงขลาก็มีมากเช่นกัน แต่เป็นประมงน้ำจืด เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง

     แต่ ณ ที่นี้จะขอกล่าวถึง "ทะเลสาบสงขลา" ทะเลที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวสงขลา ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว และชีวิตริมทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าแพขนานยนต์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทุกๆวัน

     ทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าแพขนานยนต์ เป็นทะเลที่แบ่งด้านของตัวอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร โดยผู้คนที่จะข้ามฟากนั้นจะใช้แพยนต์ในการข้ามฟากจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง จากฝั่งอำเภอเมืองไปยังฝั่งอำเภอสิงหนคร จากฝั่งอำเภอสิงหนครไปยังฝั่งอำเภอเมือง

    

     แพยนต์ที่เป็นพาหนะในการสัญจรทางน้ำ สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตามจำนวนและน้ำหนักที่ได้ระบุไว้ รวมไปถึงคนเดินเท้าก็เช่นกัน โดยจะให้รถยนต์ขึ้นแพก่อน ตามด้วยรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคนเดินเท้าตามลำดับ โดยผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วชำระเงินตามชนิดของพาหนะที่ใช้

     สองฟากฝั่งของทะเลสาบสงขลาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ทางฝั่งของอำเภอเมืองสงขลาจะเป็นสวนสองทะเล จะมีอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าบิดาแห่งการท่าเรือ มีประติมากรรมพญานาคที่พ่นน้ำลงสู่ทะเล และประติมากรรมรูปแบบต่างๆอีกมากมาย มีร้านอาหาร 

    

    ผู้คนที่มาเที่ยวสวนสองทะเลส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และหลังจากการทำงานในตอนเย็น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาสักการบูชาอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

     ส่วนทางฝั่งของอำเภอสิงหนคร เมื่อลงจากแพแล้ว บางคนก็จะแวะไปสักการะทวดเขาแดง บางคนก็แวะทานอาหาร จิบน้ำชา และชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาไปด้วยในเวลาเดียวกัน

     ชีวิตริมทะเลสาบสงขลาของผู้คนบริเวณนี้ คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิม ประกอบอาชีพในการประมงเรือเล็กในตัวทะเลสาบ และบางครอบครัวก็เป็นประมงเรือใหญ่ ประเภทอวนลาก ที่ต้องออกไปยังอ่าวไทย

     การดำเนินชีวิตของชาวสงขลา จึงอาศัยทะเลสาบสงขลาเป็นส่วนใหญ่ ทะเลสาบสงขลาที่เป็นทั้งบ้าน เป็นที่ทำกิน เป็นหนทางในการคมนาคม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยามเหนื่อยล้าจากการทำงาน 

     ในตอนนี้สภาพของทะเลสาบสงขลาเสื่อมสภาพไปจากเมื่อก่อน มีขยะ น้ำเสีย สีคล้ำ บางทีก็มีกลิ่นเหม็น จะเนื่องจากสาเหตุใดนั้นก็ไม่ชัดเจน จึงขอให้ชาวสงขลาและผู้ทีใช้ทะเลสาบสงขลาไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม ช่วยกันดูแลทะเลสาบสงขลาให้สะอาด เพื่ออนาคตของตัวเราเองและคนรุ่นหลังต่อไป     

โดย เด็กนับดาว20

 

กลับไปที่ www.oknation.net