วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เ ย็ น ศิ ร ะ เ พ ร า ะ พ ร ะ บ ริ บ า ล


ความเพียร

การสร้างสรรค์ตนเอง  การสร้างบ้านเมืองก็ตาม  มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว  ต้อใช้เวลา  ต้องใช้ความเพียร  ต้องใช้ความอดทน  เสียสละ  แต่สำคัญที่สุดคือ  ความอดทน ไม่ย่อท้อ  ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ดีงามนั้นมันทำน่าเบื่อ  บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง  คือดูมันควรทำดีนี่  แต่ขอรับรองว่า  การทำให้ดีควรต้องมีความอดทน  เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา  ครูและอาจารย์ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  วันที่ ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖

โดย anchor01

 

กลับไปที่ www.oknation.net