วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส่งหนังสือดักคอรัฐบาล : จะติดคุกทั้งคณะเพราะรถเมล์อัปยศ!


Stop! Corruption

ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชี้ครม.บิดเบือนความเห็นสภาพัฒน์ ไฟเขียวเช่ารถเมล์ 4 พันคันแทนการให้สัมปทานเอกชน หมกเม็ดค่าซ่อมแพงสุดในโลกกว่า 3 หมื่นล้าน แถมส่อล็อกสเปกราคากลางโดยมิชอบ ส่งหนังสือดักคอ ครม.ทั้งคณะ หากคดีสู่ศาลจะอ้างเหตุลอยตัวเหมือนกรณีหวยบนดินไม่ได้

ส.ว.ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานในการแถลงข่าว (30ต.ค.2552)

วานนี้ (30 ต.ค.) ตัวแทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน นำโดย นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ ได้เข้าพบ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ วุฒิสภา และแกนนำกลุ่ม 40 ส.ว.เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ป.ป.ช.ภาคประชาชน จะทำการส่งหนังสือเรื่อง "คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน" ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะ เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ และเตือนว่าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งบประมาณ รัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 171 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือแนบท้าย) โดยหลังจากนั้นได้มีการแถลงข่าวร่วมกันที่อาคารรัฐสภา ในฐานะที่ ป.ป.ช.ภาคประชาชน มีส่วนร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในการตรวจสอบเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คันมาอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (31/10/2552)

(สำเนาหนังสือร้องเรียน)

ที่ ปปช.ภช.031/2552

30  ตุลาคม  2552

เรื่อง  คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)   

อ้างถึง  หนังสือ ที่ ปปช.ภช.009/2552 เรื่อง ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และแถลงการณ์ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (รวม 13 องค์กร) เรื่อง นายกรัฐมนตรีต้องแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการขจัดการเมืองที่ล้มเหลว ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำเนาหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 3 แผ่น

2. สำเนาบทความคอลัมน์ “หมายเหตุประเทศไทย” โดย “ลมเปลี่ยนทิศ” เรื่อง “จะติดคุกทั้ง ครม.จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 จำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาข่าว “ป.ป.ช.ปัดทำสังคมไขว้เขวซื้อรถเมล์” หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 จำนวน 1 แผ่น 

สำเนาถึง รัฐมนตรีทั้งคณะ

ด้วยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการดำเนินโครงการเช่ารถโดยสารพร้อมอุปกรณ์และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 10 ปี หรือที่เรียกกันว่าโครงการเช่ารถเมล์ NGV ของกระทรวงคมนาคมที่อื้อฉาวมานาน อันเป็นการตัดสินใจที่สร้างความผิดหวังแก่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับความเหลวไหลของโครงการนี้ ตามเหตุผลที่ป.ป.ช.ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ ได้กราบเรียนไปก่อนหน้านี้ตามหนังสือและแถลงการณ์ที่อ้างถึง (ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
 
ป.ป.ช.ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายฯ มีความเชื่อโดยสุจริตใจว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยฐานข้อมูลที่มีการหมกเม็ด เพราะมีการนำความเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาอ้างอย่างไม่ครบถ้วน โดยสศช.เห็นว่าการให้สัมปทานแก่เอกชนดีกว่าการเช่าหรือซื้อเพราะความเสี่ยงต่ำ แต่คณะรัฐมนตรีกลับเห็นชอบว่าการเช่าดีกว่าซื้อแต่หมกเม็ดรับหลักการค่าซ่อมรถเมล์ NGV 4,000 คัน ที่มีค่าซ่อมมูลค่า 32,850 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมที่มีมูลค่างานมากที่สุดในโลกและส่อเอื้อให้มีการทุจริตครั้งมโหฬาร อีกทั้งไม่สมควรอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวงเงินค่าเช่าจำนวน 63,000 ล้านบาทเป็นกรอบล่วงหน้า เนื่องจากสศช.ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ทั้งหมด อันจะทำให้วงเงินค่าเช่าปรับลดลงอีกโดยชอบ ตามที่มีข้อครหาอย่างน่าเชื่อถือจากหลายฝ่ายมาตลอดว่า อัตราค่าเช่าเดิมมีส่วนต่างรั่วไหลนับหมื่นล้านบาท ดังนั้น การกำหนดกรอบวงเงินค่าเช่าล่วงหน้า จึงอาจเข้าข่ายการล็อคสเปคราคากลางโดยมิชอบ

ในการนี้  ป.ป.ช.ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายฯ  ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนข้อสังเกตต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อย่างตระหนักถึงความเห็นและข้อเสนอของ สศช.ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในฐานะผู้ชำนาญการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และอย่าได้อนุมัติหรือเพิกเฉยให้มีการประกวดราคา ก่อนที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะเสนอแผนบริหารจัดการทั้งด้านการเกษียณอายุพนักงานกว่า 7,000 คน ด้านอู่จอดรถ และสถานีเติมเชื้อเพลิง (NGV) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ มิเช่นนั้นแล้วหากเกิดความเสียหายจากการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือมีการกระทำอันมิชอบใดๆ  คณะรัฐมนตรีชุดนี้ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกันได้ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 171 คือ “คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน” นอกจากนี้รัฐมนตรีคนใดย่อมไม่มีมูลกล่าวอ้างได้ว่า ร่วมลงมติที่ก่อให้เกิดความเสียหายไปตามประเพณีปฏิบัติทางการเมือง หรือเพิกเฉยต่อการกระทำอันมิชอบใดๆ ในโครงการอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดเจตนาพิเศษซ่อนเร้น (เช่นเดียวกับบรรทัดฐานในคดีหวยบนดิน) เนื่องจาก ป.ป.ช.ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายฯ ได้ทักท้วงและตั้งข้อสังเกตเชิงป้อมปรามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐบาลเป็นครั้งที่ 2 แล้ว อีกทั้งจะเฝ้าทักท้วงผ่านสื่อและติดตามตรวจสอบต่อไปอย่างไม่ลดละ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์)
ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน   

แบนเนอร์รณรงค์ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (ไม่สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือทำซ้ำ)

เรื่องย้อนหลัง (หมวดเดียวกัน)

Sound Clip ร่วมด้วยช่วยกัน : ตอนรู้ทันโคตรโกง(เช่า)รถเมล์ NGV
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/05/31/entry-1
แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ!
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/06/03/entry-1

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net