วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เส้นทางสายไหมในจีน วันที่ 5 ตอนที่ 2


เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางบกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 ในประเทศจีนเริ่มต้นตั้งแต่เมืองซีอาน ตอนกลางของประเทศ

ทอดตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลาะไปตามกำแพงเมือง

จีนผ่าน เมืองตุงฮวง จากนั้นจะแยกอกไปสามสาย ผ่านทุ่งหญ้า

ในตอนหนือ ผ่านเมืองทูรูฟาน อุรมฉี  เมืองยี่หนิง ทะลุเข้า

คาซัคสถาน อีกสองเส้นตัดผ่านตอนกลาง และตอนใต้ของ

ทะเลทรายตากลามากันมาบรรจบกันอีกครั้งที่เมืองคาสการ์ก่อน

จะแยกออกเป็นสองสาย ขึ้นเหนือเข้าไปทาจิกิสถาน ลงมาทาง

ใต้เข้าประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน รวมระยะในจีนราวๆ

 5000 กิโลเมตร

 8 เมษายน 2552  (วันที่ 5 ของการเดินทาง)

จากเมืองโบราณเจียวเหอในตอนที่แล้ว คณะได้เวะชม

 สุเหร่า Imin (Imin Minaret)   สร้างในปี ค.ศ. 1777 โดย

Imin Hoja ผู้ปกครองเมืองทูรูฟาน เป็นงานสถาปัตยกรรมที่

สร้างโดยใช้อิฐสีเทาแดงและไม้บางส่วน ก่อสร้างโดยชาว

เวคเกอร์ ชาว Iblain ฝีมือประณีตโดดเด่นสง่างามเป็น

เอกลักษณ์ สูง 37 เมตร

จากนั้นแวะไปชมเมืองโบราณเกาชางนั่งรถเทียมลาแบบ

โบราณเข้าไปชมเมืองเก่าอายุกว่า 2,000 ปี พระถังซำจั๋งได้

จาริกแสวงบุญมาที่เมืองเกาชางนี้ กษัตริย์จวี้เหวินไท้ซึ่ง

เลื่อมใสพุธศาสนาได้ทรงสร้างโรงธรรมขึ้นกลางเมืองให้

พระถังซำจั๋งอยุ่เทศน์โปรดชาวเมืองนานนับเดือนก่อนจะเดิน

ทางต่อไปอินเดีย

เมืองทรูฟานยังมีที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจเส้นทางที่เลียบ ภูเขา

เปลวเพลิง หรือฝอเยียนซาน  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนวนิยาย

เรื่อง ไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดเหล็กกายสิทธิ์จาก

องค์หญิงมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดิน

ทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวเพลิงนี้มี

ลักษณะเป็นภูเขาสีอิฐทั้งภูเขา นับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของ

โลก บริเวณนี้มีถ้ำที่มีภาพเขียนสี  ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ 

(Bizaklik Thousand Buddha Caves) รวม 67 ถ้ำสถานที่แห่ง

นี้ได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ

 มีภาพเขียนบนผนังบางภาพโดยแซะขโมยเอาไปในสมัย

สงครามโลก ไปชมภาพในเส้นทางกันนะครับ

การแสดงที่ร้านอาหารมื้อกลางวัน

ภาพเขียนร่วมสมัยแสดงวิถีความเป็นอยู่ของชาวเวคเกอร์

สุเหร่า Imin (Imin Minaret)   สร้างในปี ค.ศ. 1777 โดย

 Imin Hoja

บรรยากาศภายในสุเหร่า Imin

ลวดลายสวยงามประณีต

ระหว่างเส้นทางจะเห็นการสูบน้ำมันขึ้นมาจากทะเลทราย

เมืองโบราณเก่าเกาชาง

นั้งรถเทียมลาประมาณ 20 นาทีเข้าชมเมืองเก่าเกาชาง

หลักฐานบันทึกว่าเมืองเกาชางในตอนนั้นมีประชากรอยู่ถึง

30,000 คน เป็นภิกษุราว 3,000 รูป

ไกด์บอกว่าพระถังซัมจั๋งพระถังซำจั๋งได้จาริกแสวงบุญมาที่

เมืองเกาชาง บริเวณซากสถูปเจดีย์นี้

บ้านเรือนทีปลูกอยู่ในเส้นทางก่อนผ่านไปหุบเขาเปลวเพลิง

หุบเขาเปลวเพลิง

ทางขึ้น ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ 

(Bizaklik Thousand Buddha Caves)

คุณตาชาวเวคเกอร์ที่ใจดีตั้งท่าให้ถ่ายภาพ

แต่ละถ้ำจะมีภาพเขียนสีรูปพระพุธรูปที่เพดาและผนังถ้ำ นับเป็น

บุญตาจริงที่ได้มาเห็นแม้ว่าจะโดนทำลายไปบ้าง

โดย Paradigms

 

กลับไปที่ www.oknation.net