วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดพะเยา


แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดพะเยา

 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

 

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่ออักษรไทย

พะเยา

 

ชื่ออักษรโรมัน

 Phayao

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สารภีไทย

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ไม่มี

 

ข้อมูลสถิติ

 

พื้นที่

6,335.1 ตร.กม.
(อันดับที่ 35)

 

ประชากร

487,386 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 52)

 

ความหนาแน่น

76.93 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 62)

 

ศูนย์ราชการ

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

 

โทรศัพท์

(+66) 0 5444 9599

 

โทรสาร

(+66) 0 5444 9588

 

พะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ ในอาณาจักรล้านนา บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา

 เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรษที่ 16 โดยมีผู้ปกครองคือ พ่อขุนงำเมือง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา 

เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงราย ในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย

28 ส.ค. 2520-30 ก.ย. 2524

2

นายอรุณ รุจิกัณหะ

1 ต.ค. 2524-30 ก.ย. 2526

3

นายสุดจิตร คอวนิช

1 ต.ค. 2526-30 ก.ย. 2530

4

นายศักดา ลาภเจริญ

1 ต.ค. 2530-30 ก.ย. 2532

5

นายทองคำ เขื่อนทา

1 ต.ค. 2532-30 ก.ย. 2533

6

นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์

1 ต.ค. 2533-30 ก.ย. 2536

7

นายวิจารณ์ ไชยนันทน์

5 ต.ค. 2536-30 ก.ย. 2539

8

นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา

1 ต.ค. 2539-30 ก.ย. 2540

9

นายกำพล วรพิทยุต

20 ต.ค. 2540-29 ก.พ. 2543

10

นายสันต์ ภมรบุตร

1 มี.ค. 2543-30 ก.ย. 2543

11

นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์

1 ต.ค. 2543-30 ก.ย. 2545

12

นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง

1 ต.ค. 2545-30 ก.ย. 2546

13

นายบวร รัตนประสิทธิ์

1 ต.ค. 2546-1 ธ.ค. 2548

14

นายวิทยา ปิณฑะแพทย์

2 ธ.ค. 2548-30 ก.ย. 2549

15

นายธนเษก อัศวานุวัตร

13 พ.ย. 2549 - 5 พ.ค. 2551

16

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช

6 พ.ค. 2551- ปัจจุบัน

อาณาเขต

จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ตอนเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดน่าน ส่วนทางตะวันตกติดกับจังหวัดลำปาง และทางด้านใต้ติดกับจังหวัดแพร่

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 790หมู่บ้าน 2เทศบาลเมือง 33เทศบาลตำบล

1.     อำเภอเมืองพะเยา

2.     อำเภอจุน

3.     อำเภอเชียงคำ

4.     อำเภอเชียงม่วน

5.     อำเภอดอกคำใต้

6.     อำเภอปง

7.     อำเภอแม่ใจ

8.     อำเภอภูซาง

9.     อำเภอภูกามยาว

อุทยานแห่งชาติ

·         อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

·         อุทยานแห่งชาติภูซาง

·         อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

·         อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·         ตราประจำจังหวัด : รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ

·         ดอกไม้ประจำจังหวัด: ไม่มี

·         ต้นไม้ประจำจังหวัด: สารภีไทย (Mammea siamensis)

·         คำขวัญประจำจังหวัด: กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม


แหล่งท่องเที่ยว

·         กว๊านพะเยา

·         วัดศรีโคมคำ

·         น้ำตกจำปาทอง

·         ดอยบุษราคัม

·         วัดติโลกอาราม

·         หอวัฒนธรรมนิทัศน์

·         วัดนันตาราม

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

·         ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปีเท่านั้น จังหวัดพะเยามีดินดีที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกคือดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟและเป็นดินจากภูเขาไฟที่ดิบสนิทแล้วทำให้ข้าวมีรวงแข็งแรง เมล็ดสมบูรณ์ใหญ่ยาว เมื่อสีข้าวแล้วจจะได้ข้าวเมล็ดเรียวยาว ขาวเป็นมัน เมื่อหุงสุกแล้วจะเหนียวนุ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติคล้าย ๆ กับกลิ่นใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพ กลิ่นหอม หุงแล้วนุ่ม

·         ลำไย

ลำไยส่วนใหญ่ที่ปลูกในจังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่รูปทรงแป้นเบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รสหวาน มีปริมาณน้ำตาลประมาณ 18.7% ผลจะแก่เร็วกว่าผลพันธุ์อื่น ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็บผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอำเภอแหล่งที่ปลูกมากคืออำเภอเชียงคำ อำเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก

·         ลิ้นจี่

เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและปลูกในดินที่มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมสูงส่งผลให้ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยามีลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวย ตามชนิดพันธุ์รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้ำมากเมื่อแกะรับประทานสด สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ

การศึกษา

อุดมศึกษา

·         มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ห่างจากตัวเมืองพะเยาตามถนนพหลโยธินสาย พะเยา-ลำปาง ประมาณ 20 กิโลเมตร เตรียมยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

อ้างอิง

1.      ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม

·         รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพะเยา

แหล่งข้อมูลอื่น

·         เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

·         สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

พิกัดภูมิศาสตร์: 19°10′N 99°55′E / 19.17°N 99.91°E / 19.17; 99.91

·         แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดพะเยา

o                                แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                                ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                                ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net