วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คู่มือดับทุกข์ 3 - 4 - 5 / 108


๓.  ในการฝึกสมาธินั้น  ให้นั่งอยู่อย่างสงบ  สำรวม  อย่าเคลื่อนไหวอวัยวะมือเท้า  จะนั่งกับพื้น เอาขาทับขาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้  หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้  หรือจะนั่งบนเก้าอี้ตามสบายก็ได้ไม่มีปัญหา

๔.  วิธีการฝึกสมาธินั้น  ขอให้เข้าใจว่า ท่านจะทำจิตให้สงบืปราศจากความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องภายนอก  ทุกอย่างช่วงเวลาที่ทำสมาธินั้น  ท่านไม่ปรารถนาที่จะพบเห็นรูป สี แสง เสียง สวรรค์ นรก หรือเทวดาอินทร์พรหมที่ไหน  เพราะสมาธิที่แท้จริงย่อมจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิต  สมาธิที่แท้จะมีแต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ และสงบเย็นเท่านั้น

๕.  พอเริ่มทำสมาธิ  โดยปกติแล้วให้หลับตาพอสบาย  สำรวมจิตเข้านับที่ลมหายใจ ทั้งหายใจเข้าและหายใจออก  โดยอาจจะนับอย่างนี้ว่า  หายใจเข้านับ๑  หายใจออกนับ ๒ อย่างนี้เรื่อยไป  ทีแรกนับช้าๆ  เพื่อให้สติต่อเนื่องอยู่กับการนับนั้น  แต่ต่อไปพอจิตสงบเข้าที่แล้ว  มันก็จะหยุดนับของมันเอง

โดย anchor01

 

กลับไปที่ www.oknation.net