วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จดหมายเปิดผนึก โต้หนังสือ เดอะอีโคโนมิสต์ ดร.ไสว บุญมา


SAWAI  BOONMA fight back The ECONOMIST
เหลืออดกับบทความเดอะอีโคโนมิสต์
 
จดหมายเปิดผนึก โต้หนังสือ เดอะอีโคโนมิสต์ โดย ดร.ไสว บุญมา
29 ตุลาคม 2552  15:26 น.
 
Sir:      
       While you continue to provide a valuable space for Mr. Taksin to air his views, you have  shown  a persistent  lack of curiosity about other issues  and  apparently never  asked  why the British government  revoked his visa and other questions. Or  if you have and the answers are not favorable to Mr. Taksin, you have chosen not to publish them.

       ในขณะที่คุณสนับสนุนทักษิณ ให้แสดงมุมมองของเขาผ่านหน้ากระดาษอันมีค่าของคุณอย่างต่อเนื่อง  คุณแสดงความไม่ใส่ใจต่อประเด็นอื่นและไม่สนใจที่จะถามคำถามสำคัญ ๆ  เช่น ทำไมรัฐบาลอังกฤษจึงถอนวีซ่าของเขา หรือว่าคุณถาม แต่เมื่อคำตอบที่ออกมาสะท้อนส่วนที่ไม่ดีของทักษิณ  คุณจึงเลือกที่จะไม่นำมาลงพิมพ์

       You say that he clearly has plenty of  money  left – enough  to  retire comfortably out  of  the  reach of Thai law – even after a chunk of his assets worth $2.3 billion that  came  from  the sale of  his business holdings  to  a Singapore’s  wealth  fund (while he was prime minister and a couple of days after a Thai law was coincidentally passed exempting such a sale from taxes) was frozen. Have you asked  how  he  earned  that money and where he kept it  or  whether he included  it  in  the law-required  declarations of  assets when he took political offices?

       คุณบอกว่าทักษิณมีเงินเหลือมากมาย  ซึ่งอยู่นอกเงื้อมมือกฎหมายของไทยทั้งที่ 7.6 หมื่นล้านบาท   ถูกอายัดหลังจากขายธุรกิจให้กองทุนของสิงคโปร์โดยไม่เสียภาษี  หลังจากที่กฎหมายไทยยกเว้นภาษี  ให้การขายเช่นนั้นเพียงสองวัน  ทำไมคุณไม่ถามเขาว่า  เงินนั้นมาจากไหน  ฝากไว้ที่ ไหน และเคยแสดงไว้ในรายการแจ้งทรัพย์สิน  เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

       His statement,  “I don’t even kill mosquitoes now,”  receives the most prominent emphasis.   I  presume you have heard about these events that took place in 2004 when Mr. Taksin was prime minister:  over 2,000 Thais killed during the government campaign to eradicate drug trade; in southern Thailand,  32 killed when the government troops  stormed  a  mosque,  78 perished after a peaceful protest  was  broken up,  and  a prominent civil-right lawyer disappeared when he took up the cause of those who no longer could speak for themselves.  And  I  presume  you have heard Mr. Taskin say that the conflict  in  southern Thailand  is  a  petty-thief  problem.      

       คำพูดของเขาที่ว่า เขาไม่ฆ่าแม้แต่ยุงได้รับการเน้นมากที่สุด คุณคงทราบแล้วใช่ไหมว่า เมื่อปี 2547 ซึ่งทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี  คนไทยกว่า 2,000 คนถูกฆ่าในสงครามปราบยาเสพติด ส่วนทางภาคใต้คนไทย 32 คนตายเมื่อทหารบุกมัสยิด  78 คนเสียชีวิตเมื่อทางการสลายการชุมนุมแบบสันติ และทนายด้านสิทธิมนุษยชนหายสาบสูญไป  เมื่อเขานำเอาเรื่องราวของผู้ที่ไม่มีโอกาสพูดอีกแล้วมาเป็นธุระ   ในขณะเดียวกัน  ผมคิดว่าคุณน่าจะเคยได้ยินทักษิณพูดว่า ปัญหาภาคใต้ของไทยเป็นเพียงเรื่องโจรกระจอก     

       Mr. Taksin  also  says  that  political  conflicts in Thailand can be fixed overnight. I  would  assume  you  also  have heard him say that  the notorious traffic jam in Bangkok could be fixed in 6 months and the poverty in Thailand could be eradicated in 6 years.      

       ทักษิณพูดด้วยว่า เขาสามารถแก้ปัญหาการเมืองของไทยได้ภายในเวลาเพียงชั่วคืน  ผมคิดว่า  คุณน่าจะได้ยินทักษิณเคยพูดด้วยว่า เขาสามารถแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 6 เดือน  และสามารถขจัดความยากจนของคนไทยให้หมดไปได้ ภายใน 6 ปี      

       Lastly, you say that Mr. Taksin enthuses over the benefits of Buddhist meditation and in the same breath say that he is still fuming over his downfall and hell hath no fury like a tycoon dispossessed. I hope this makes the readers see Mr. Taksin for what he really is, if you have not.
              สุดท้าย คุณบอกว่า  ทักษิณพูดถึงประโยชน์ของการวิปัสสนาแนวพุทธด้วยความกระตือรือร้นแบบสุดๆ พร้อมกับบอกว่าเขากำลังรุ่มร้อนดังถูกเผาด้วยไฟนรก  เพราะเคียดแค้นที่สูญอำนาจ  ผมหวังว่าการนำเสนอนี้  จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นความไม่อยู่กับร่องกับรอย และความสับปลับ  กลับกลอกของทักษิณ  แม้คุณเองจะมองไม่เห็นก็ตาม

Sawai Boonma    
Washington, D. C.

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net