วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปีใหม่นี้ร่วมแบ่งปันที่ไหนใกล้บ้านคุณปี 2 ::: สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา)


ในที่สุดก็ใกล้ที่จะหมดปี 2552 กันอีกครั้งแล้วสำหรับปีนี้ ได้ยินเสียงตัวเองบ่นว่า

"จะหมดปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย" (อีกแล้ว)

นั้นสิ แล้วทำไมไม่ทำหละ ก็คงเป็นเหตุผลเดิม ๆ ที่หาเหตุผลผลัดวันประกันพรุ่งให้กับตัวเองเสียเรื่อยไป

เอาหนะ ถ้ายังไม่ได้ทำ ก็ทำซะ ยังทัน !!!

หลาย ๆ คนคงยังจะวุ่น ๆ อยู่กับหาสถานที่ท่องเที่ยว ทำบุญ แต่หากพอมีเวลาเหลือจากกิจกรรมดังกล่าว ขอแนะนำให้ออกไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใกล้ ๆ บ้าน 

ถ้านึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดี ที่ไหนใกล้บ้าน เอาเป็นว่าจะเอามานำเสนอให้เป็นระยะ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเยี่ยมเยือนพวกเขา หรือแบ่งปันในส่วนที่เกิน ไปเพิ่มส่วนที่ขาดให้แกพวกเขาบ้าง น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในปีนี้

เริ่มจากที่แรกใกล้ ๆ กับกรุงเทพฯ เลยและกันนั้นก็คือ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มูลนิธิคนพิการแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตั้งอยู่ที่

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง (บ้านบางปะกง)
70 ม.3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3852-8290-1 โทรสาร. 0-3852-8291

"สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเอื้ออาทรทุกชีวิต ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต พิทักษ์สิทธิคนพิการ  และเป็นการขยายบริการสถานสงเคราะห์ คนพิการ เพิ่มอีกแห่ง ให้สามารถรองรับจำนวนคนพิการที่ถูกละเลย และทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมที่มีจำนวนมากขึ้น

ภารกิจหลัก
  
      1. จัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้

      2. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

      3.ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนและเครือข่ายในการจัดการบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

      4. การพัฒนาระบบงานและบุคลากร

คุณสมบัติผู้รับบริการ
   
        สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแก่ผู้พิการชาย ที่

       1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

       2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

       3. มีความพิการทางร่างกายและสมองที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

      4. ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้

       โดยจะพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ

บริการที่ให้
   
      1. ให้การเลี้ยงดูด้านปัจจัย 4

      2. บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

      3. บริการด้านกายภาพบำบัด

      4. ให้การฝึกอาชีพด้านอาชีวบำบัด

      5. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

      6. บริการด้านกิจกรรม นันทนาการ ประเพณีวันสำคัญของไทย ทัศนศึกษา ฯลฯ

      7. บริการด้านฌาปนกิจ

รายการสิ่งของที่ใช้ประจำและต้องการขอบริจาค "คลิ๊ก" ได้เลยค่ะ

นอกจากท่านจะสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งของและเงินบริจาคแล้ว ท่านยังสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานประดิษฐ์จากคนพิการในศูนย์ อาทิ สิ่งประดิษฐจากผ้าใยบัว

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก "คลิ๊ก" ดูได้ที่นี่ค่ะ

นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนกรุงเทพฯ หรือแวะมากรุงเทพฯ นะค่ะ
สำหรับร่วมแบ่งบันสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ::

http://www.bpkhome.org/home.html

รวมลิงค์ ::: ปีใหม่นี้ร่วมแบ่งปันที่ไหนใกล้บ้านคุณ

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net