วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ยาที่ควรอ่านกระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ
ศ.น.พ.ประเวศ วะสี

สวัสดีเพื่อนสมาชิก"OKNATION"ที่รักทุกคน

นิสิตแพทย์รังสิต ที่มาฝึกงาน ปี 6 ที่ ร.พ.พนมสารคาม

http://www.cco.moph.go.th/p/

ที่ผมรับราชการอยู่ ได้เอาหนังสือ "กระชากหน้ากากธุรกิจ

ยาข้ามชาติ"หนังสือที่แพทย์ เภสัชกร และ บุคลากร

สาธารณสุขรวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ"สิทธิบัตรยา"และ

 FTAทุกคนต้องอ่าน เพื่อรู้ทันธุรกิจยา

บรรณาธิการ น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ แปลจาก

The Truth About the Drug Companies 

เขียนโดย Marcia Angell M.D.

อดีต บรรณาธิการวารสาร New Journal of Medicine

ราคาหน้าปก 200 บาท มาให้อ่าน จึงขอนำมาเผยแพร่ให้

พวกเราได้อ่าน สามารถไปหาอ่านที่ห้องสมุด หรือ ที่ร้าน

ขายหนังสือ ได้ จะเชื่อหรือไม่แล้วแต่วิจารณญาน ของแต่

ละท่าน

               ผมได้อ่านคำนำที่ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี เขียนไว้

ได้นำมาลงให้พวกเราได้อ่าน ดังนี้

หนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ

"The Truth About the Drug Companies:How to

decieve us and what to do about it"

โดย Maria Angell,M.D.

               แพทย์หญิงมาร์เชีย แอนเจลด์ เคยเป็น

บรรณาธิการวารสาร New England Journal of

Medicineอยู่กว่า 10 ปี วารสารฉบับนี้เป็นวารสารทาง

วิชาการการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดฉบับหนึ่งของโลก 

              มาร์เชียได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ทรง

อิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากความรู้

และจริยธรรมของเธอ

             ธุรกิจยาในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึงสองแสนล้าน

ดอลลาร์ หรือ ประมาณแปดล้านล้านบาท ระบบผลิตและ

จำหน่ายเป็นระบบที่ซับซ้อน และ ดำมืด ที่ว่าดำมืด เพราะ

มีเรื่องปกปิดมากประชาชนทั่วไปไม่รู้ ความจริงเพียงรับรู้

สิ่งที่ธุรกิจยาบอกกับสังคมว่า

"เราทำเพื่อประชาชนยาแพงเพราะเราต้องลงทุนวิจัย

มาก" เท่านั้น

สิ่งที่มาเชียร์ ทำคือ"ใช้ความรู้จากหลักฐานข้อมูล"ไปคลี่

คลายก้อนที่ดำมืดออกมาให้สว่าง ให้คนรู้ความจริง และ

ความจริงนั้นคือ บริษัทยาหลอกลวงประชาชน จากการค้น

ลึกของมาร์เชีย พบว่า

1.การวิจัยส่วนใหญ่ที่นำมาสู่การผลิตยาในที่สุด ไม่ได้ทำ

โดยบริษัทยา

2.บริษัทยาทำกำไรมหาศาล บนความเจ็บป่วยของ

ประชาชน ราคายาแพงมากทำให้คนจน ทั้งในสหรัฐ

และในโลกไม่สามารถใช้ยาที่อาจช่วยป้องกันการเสียชีวิต

ได้

3.ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยามีรายได้สูงมาก เช่น มี

บางคนได้ประมาณ 75 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

หรือประมาณ 3,000ล้านบาท และ ได้สิทธิในหุ้นของ

บริษัทอีกราว 76 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.บริษัทยาใช้เงินจำนวนมากวิ่งเต้นนักการเมืองให้ออก

กฏหมาย หรือ ยับยั้งการออกกฏหมาย ผลทำให้บริษัทยา

ได้ประโยชน์ เช่น ห้ามควบคุมราคายา ยาในสหรัฐจึงแพง

มาก(กฏหมายลิขสิทธิ์ยา)

5.เมื่อยาในสหรัฐราคาแพงมาก คนอเมริกัน จึงพยายาม

ซื้อยาจากประเทศแคนาดา ซึ่งราคาถูกกว่า บริษัทยาวิ่ง

เต้นให้รัฐสภาออกกฏหมายห้ามมิให้ประชาชนซื้อยาจาก

ต่างประเทศที่ว่าการค้าเสรีจึงเป็นการหลอกหลวง

6.บริษัทยาใช้เงิน และ อิทธิพลเข้าไปครอบงำการทำงาน

ของสำนักงานอาหารและยา(อ.ย.)เพื่อให้ประโยชน์แก่ตน

รวมทั้งกำหนดตัวผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อ.ย.ด้วย

เหล่านี้เป็นต้น

หนังสือกระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ ควรจะเป็น

หนังสือที่อ่านกันอย่างแพร่หลายทั้งในสถาบันการศึกษา

ทุกประเภท ในหมู่ประชาชน และ สื่อมวลชน โดยทั่วไป

 ถ้าจะให้คนไทยมีสมองที่เข้าใจความซับซ้อน ควรจะเป็น

วิชาที่นักเรียนและนักศึกษาทุกคนทุกประเภทได้เรียนรู้

เพราะความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ มีถึงปานนี้ จึงขอขอบ

คุณนายแพทย์สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ และ คณะผู้แปลทุก

คนที่มีความริเริ่ม และ ผลิตหนังสือที่มีคุณค่าเช่นนี้ ให้

เป็นสมบัติสาธารณะของคนไทย

ขอเพื่อนคนไทยจงอนุโมทนา และ ใช้ประโยชน์จาก

หนังสือเล่มนี้ให้สมกับคุณค่าที่เพื่อนของเรากลุ่มหนึ่ง

บรรจงสร้างไว้

                                  ประเวศ วะสี
                             21 กุมภาพันธุ์ 2549


 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net