วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การแสดงโขนกลางแปลง


                            การแสดงโขนกลางแปลง

ที่มาของภาพ  :  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น,  รานี  ชัยสงคราม (๒๕๔๔, ๔๖)

โขนกลางแปลง   คือ   การแสดงโขนบนพื้นดินกลางสนามกว้างๆ ไม่มีเวที     ใช้ธรรมชาติเป็นฉากประกอบการแสดง     นิยมแสดงการยกทัพ    และการรบกันเป็นส่วนใหญ่    จึงใช้   ผู้แสดงจำนวนมาก ไม่มีการขับร้องมีแต่ดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทัพ  ดำเนินเรื่องด้วยคำพากย์และเจรจา

รูปแบบของการแสดง

ที่มา              มีผู้รู้สันนิษฐานว่ามีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วิธีการแสดง     ดำเนินเรื่องด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำพากย์

 และบทเจรจา                              

เพลงร้อง         ไม่มีบทขับร้อง

ดนตรี        ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า ๒ วงอยู่ฝ่ายละวง  ผลัดเปลี่ยน

กันบรรเลงและจะใช้บรรเลงเฉพาะเพลงหน้าพาทย์ 

เรื่องที่แสดง เรื่องรามเกียรติ์นิยมแสดงตอนยกทัพและการรบ

ระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์

สถานที่แสดง กลางสนาม  ไม่ต้องสร้างเวที

 

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net