วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การแสดงโขนนั่งราว


        

                               การแสดงโขนนั่งราว

          ที่มาของภาพ  :    ธีรเดช  กลิ่นจันทร์, นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

 

โขนโรงนอก  หรือโขนนั่งราว    คือ  การแสดงโขนที่จัดแสดงบนโรงมีหลังคาตรงหน้าฉากมีช่องสำหรับให้ตัวแสดงออก  ไม่มีเตียงสำหรับผู้แสดงนั่ง  แต่ราวพาดไว้ตามส่วนยาวของโรง  ผู้แสดงเดินได้รอบราว  เมื่อตัวโขนแสดงบทของตัวเสร็จก็จะกลับมานั่งอยู่บนราวตามเดิม  โขนชนิดนี้มีแต่ดนตรี  การพากย์  และเจรจา  ไม่มีการขับร้องเช่นเดียวกับโขนกลางแปลง

 

รูปแบบของการแสดง

ที่มา                เรียกว่า  “โขนนั่งราว”  เพราะใช้ราวไม้พาดแทนเตียง

วิธีการแสดง            ดำเนินเรื่องด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำพากย์

และบทเจรจาเมื่อผู้แสดง  แสดงบทของตนแล้วก็ไปนั่งประจำที่บนราว  สมมติเป็นเตียง 

เพลงร้อง      ไม่มีบทขับร้อง

ดนตรี          ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า  ๒ วง วงหนึ่งตั้งหัวโรง  อีกวง

หนึ่งตั้งท้ายโรง และจะใช้บรรเลงเฉพาะเพลงหน้า  

เรื่องที่แสดง เรื่องรามเกียรติ์  นิยมแสดงตอนยกทัพทำศึกสงคราม

สถานที่แสดง แสดงบนโรงความสูงพอดีสายตามีหลังคา มีฉาก

ประกอบโดยมีประตูเข้าออก   ทาง  มีราวไม้พาดตาม

แนวยาวของโรงสำหรับให้ตัวละครนั่งแทนเตียงผู้แสดง

เดินได้รอบราว

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net