วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การแสดงโขนหน้าจอ


การแสดงโขนหน้าจอ

 ที่มาของภาพ : นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น, รานี  ชัยสงคราม (๒๕๔๔, ๔๘)

โขนหน้าจอ  คือ  การแสดงโขนบนเวทีกลางแจ้งหน้าจอหนังใหญ่  ซึ่งฉากด้านหลังได้ปรับปรุงมาจากจอหนังใหญ่จะเขียนเป็นรูปปราสาทราชวังสมมติว่าเป็นกรุงลงกา  อีกข้างหนึ่งเขียนเป็นรูปพลับพลาพระราม

รูปแบบของการแสดง

ที่มา              วิวัฒนาการมาจากการเล่นหนังใหญ่ ต่อมาใช้ตัวโขน

แสดงสลับกับการเชิดหนังใหญ่  เรียกว่าหนังติดตัว

โขนเมื่อความนิยมดูหนังใหญ่หมดไป จึงนิยมแสดงโขน

ชนิดนี้

วิธีการแสดง   ดำเนินเรื่องด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำพากย์

และบทเจรจาเพลงร้อง       ไม่มีบทขับร้อง

ดนตรี            ใช้วงปี่พาทย์วงเดียวตั้งอยู่ด้านหลังของเวทีใช้บรรเลง

เพลงหน้าพาทย์

เรื่องที่แสดง เรื่องรามเกียรติ์  นิยมแสดงตอนยกทัพ

สถานที่แสดงแสดงบนเวที ด้านหลังเป็นจอหนังใหญ่เจาะข้างจอทำ

ช่องประตูเข้าออกด้านข้างจะวาดเป็นรูปปราสาท  และ

พลับพลาด้านล่างจอหนังใหญ่เจาะเป็นตาข่าย  เพื่อให้

ดนตรีที่อยู่ด้านหลังได้เห็นผู้แสดงขณะที่แสดง

 

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net