วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การแสดงโขนโรงใน


      

                                            การแสดงโขนโรงใน

     ที่มาของภาพ  :  ธีรเดช  กลิ่นจันทร์,  นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

 

 

โขนโรงใน   คือ  การแสดงโขนที่ปรับปรุงผสมผสาน  โดยนำเอาการแสดงโขนและละครในมาผสมกัน     การแสดงจึงมีทั้งการออกท่ารำและท่าเต้น     มีการพากย์เจรจาตามแบบโขน    รวมทั้งมีเพลงร้องและเพลงประกอบกิริยาต่างๆ  แบบละครในและมีระบำ  รำ  ฟ้อน  ผสมเข้าด้วยกัน

 

รูปแบบของการแสดง

ที่มา            วิวัฒนาการมาจากการแสดงละครในผสมผสานกับ

การแสดงโขน

วิธีการแสดง  ปรับปรุงนำเอาศิลปะการร่ายรำมาผสมกับท่าเต้นของ

โขนดำเนินเรื่องด้วยการแสดงท่าทางประกอบคำพากย์ 

บทเจรจา  และร่ายรำประกอบเนื้อร้องตามเนื้อเรื่อง

เพลงร้อง     มีบทขับร้องต้นเสียงและลูกคู่ร้องอย่างละครใน

ดนตรี           ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า หรือเครื่องคู่   หรือเครื่องใหญ่

วงเดียวบรรเลงเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้อง     

เรื่องที่แสดง เรื่องรามเกียรติ์ 

สถานที่แสดง แสดงบนเวทีทั่วไป   หรืออาจแสดงบนเวทีโขนหน้าจอ

ก็ได้  ฉากตกแต่งเหมือนละครใน  มีตั่งเตียงเป็นที่นั่ง

ของตัวแสดง

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net