วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การแสดงโขนฉาก


              

                              การแสดงโขนฉาก

ที่มาของภาพ  :  ธีรเดช  กลิ่นจันทร์,  นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

 

 

โขนฉาก   คือ  การแสดงโขนที่มีการสร้างฉากประกอบ  เกิดในสมัยรัชกาลที่   วิธีการแสดงผสมผสานระหว่างโขนโรงในและละครใน  มีบทพากย์เจรจาขับร้องประกอบการเต้นและร่ายรำ  โดยใช้เพลงหน้าพาทย์แบบละครในและโขนโรงใน  ฉากจะเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง  โขนฉากนี้เป็นโขนที่นิยมแสดงในปัจจุบัน

 

รูปแบบของการแสดง

ที่มา                ในสมัยรัชกาลที่ ๕  เกิดจากมีการคิดสร้างฉาก

ประกอบการแสดงโขนบนเวที

วิธีการแสดง  เหมือนกับโขนโรงใน   จะต่างกันตรงที่บทมีการ

ปรับปรุงให้รวดเร็ว  มีการแบ่งฉากและเปลี่ยนฉาก

ตามท้องเรื่อง  คล้ายกับละครดึกดำบรรพ์

เพลงร้อง      มีบทขับร้องตามแบบโขนโรงใน

ดนตรี            ใช้วงปี่พาทย์วงเดียว  บรรเลงเพลงหน้าพาทย์และ

เพลงร้อง     

เรื่องที่แสดง เรื่องรามเกียรติ์ 

สถานที่แสดงแสดงบนเวทีมีการจัดฉากประกอบให้เข้ากับเหตุการณ์

และสถานที่ในเนื้อเรื่อง

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net