วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย องค์ประกอบของนาฏศิลป์


           

                              รำกิ่งไม้เงินทอง

 ที่มาของภาพ  :  หนังสือวิพิธทัศนา,  สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์

                        

                     องค์ประกอบของนาฏศิลป์

         สุมิตร  เทพวงษ์ (๒๕๔๑, ๔)  กล่าวถึงองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไว้ว่า

     ๑.  การขับร้อง เป็นการเปล่งเสียงออกมาอย่างไพเราะ และเร้าใจควรแก่การฟัง

   ๒. การฟ้อนรำ เป็นการแต่งประดิษฐ์กิริยาอาการของมนุษย์ให้สวยงามกว่าปกติ  น่าทัศนา

   ๓. ระบำเป็นการร่ายรำมีท่าทางและลีลาเป็นเครื่องประกอบจังหวะเมื่อรวม ๓ ประการนี้เข้าด้วยกันก็ได้ชื่อว่าเป็นสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) คือวิชาว่าด้วยทฤษฎีความงาม

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net