วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย กำเนิดของละครไทย


                     กำเนิดของละครไทย 

 เริ่มต้นจากพวกไตในสมัยน่านเจ้า  มีการนำเอาเรื่อมโนห์รามากล่าวเพราะนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นอมตะ  นอกจากเรื่องมโนห์ราแล้ว  มีการแสดงระบำต่างๆ  เช่น  ระบำหมวก  ระบำนกยูง     ในสมัยสุโขทัยได้คบหากับชาติที่นิยมอารยธรรมของอินเดีย เช่น พม่า มอญ ขอม ละว้า เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละครของอินเดียเข้ามา ศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทย คือ รำและระบำก็ได้วิวัฒนาการขึ้น มีการกำหนดแบบแผนและบัญญัติคำเรียกศิลปะแห่งการแสดงดังกล่าวว่า “โขน ละคร ฟ้อนรำ”  ละครรำในสมัยกรุงศรีอยุธยามีต้นกำเนิดมาจากการเล่นโนราและละครชาตรีที่นิยมกันในภาคใต้ของประเทศไทย  ขุนศรีศรัทธาเป็นผู้ให้กำเนิดละครชาตรีที่ปักษ์ใต้และเป็นต้นกำเนิดละครรำในกรุงศรีอยุธยา         

 ละครรำสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๓ อย่าง คือ  ละครชาตรี  ละครนอก  และละครใน เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จปราบดาภิเษกแล้วทรงพยายามรวบรวมตัวละครที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ  เข้ามาในราชธานี  พวกละครหลวงที่หนีไปจากกรุงเก่า  ไปเป็นครูฝึกหัดขึ้นมาสมทบกับพวกละครที่รวบรวมได้จากที่อื่น  จึงหัดละครหลวงขึ้นใหม่    ครั้งนั้นก็ถือแบบอย่างกรุงเก่า  สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการเริ่มต้นรวบรวมตำราฟ้อนรำ   ไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในประวัติการละครไทยมีทั้งบทละครในและบทละครนอก     ศิลปะทางโขน  ละคร  และการฟ้อนรำ ในสมัยรัชกาลที่ ๒  เป็นศิลปะที่ประณีตงดงามยิ่ง   รัชสมัยรัชกาลที่ ๖  โปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น พระองค์ทรงปรับปรุงและทำนุบำรุงศิลปะโขน  ละคร และดนตรีปี่พาทย์ให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี จนกล่าวกันว่าเป็นสมัยที่ศิลปะทางโขน ละคร และดนตรีปี่พาทย์รุ่งเรืองที่สุด  ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกหลายเรื่องมีเรื่องพระร่วงหรือขอมดำดิน ท้าวแสนปมเรื่อง         ศกุนตลา  เป็นต้น                รัชกาลที่ ๗ ได้โปรดให้รวมกรมมหาดเล็กและกรมมหรสพเข้าอยู่ในกระทรวงวัง ครั้นต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้มีการปรับปรุงกระทรวงวังอีกครั้ง ข้าราชการศิลปินจึงย้ายสังกัดมาอยู่ใน กรมศิลปากร  สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ.ศ.๒๔๗๕ มีละครแบบใหม่เกิดขึ้นคือ กำเนิดละครหลวงวิจิตรวาทการ เนื้อหาจะนำมาจากประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง บทละครของท่านจะมีทั้งรัก รบ อารมณ์สะเทือนใจ  ความรักที่มีต่อคู่รัก  ถึงแม้จะมากน้อยเพียงแต่ก็ยังไม่เท่ากับความรักชาติ  ตัวเอกของเรื่องจะเสียสละชีวิตพลีชีพเพื่อชาติ ด้วยเหตุที่ละครของท่านไม่เหมือนการแสดงละครที่มีอยู่ คนทั้งหลายจึงเรียกละครของท่านว่า “ละครหลวงวิจิตรวาทการ” เป็นละครที่มีผู้นิยมมาก 

          โรงละครที่มีชื่อโรงหนึ่ง  คือ  ละครจันทโรภาส  ละครคณะนี้มีคนสำคัญที่เป็นผู้เขียนเรื่อง คือพรานบูรพ์ เราอาจจะเรียกได้ว่าละครจันทโรภาสของนายจวงจันทร์  จันทรคณา (พรานบูรพ์)  สิ่งที่พรานบูรพ์ทำเป็นหลัก  คือ  ปรับปรุงจากเพลงไทยเดิมที่มีทำนองเอื้อน  มาเป็นเพลงไทยสากลที่ไม่มีทำนองเอื้อน  เกือบจะเรียกว่าท่านผู้นี้ให้กำเนิดเพลงไทยสากล  ละครเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ  เรื่องจันทร์เจ้าขา  พรานบูรพ์นำเรื่องสาวเครือฟ้า  ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มาทำเป็นละครร้องใหม่ เรียกตามภาษาญี่ปุ่นว่า โจ๊ะโจ้ซัง และมีเรื่องฝนสั่งฟ้า คืนหนึ่งยังจำได้  เป็นต้น 

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net