วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย ละครชาตรี


               การแสดงละครชาตรี  เรื่องรถเสน

        ที่มาของภาพ  :  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น, รานี  ชัยสงคราม (๒๕๔๔, ๕๔)

                    ละครชาตรี

          ประวัติความเป็นมา  ของละครชาตรี มีกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีผู้สันนิษฐานว่า คงจะเกิดจากการนำเอาการ ขับร้องและระบำ รำประกอบดนตรี ซึ่งไทยเรามีอยู่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาผสมกับการแสดงละคร เป็นเรื่องแบบอินเดีย ดังที่นายธนิต  อยู่โพธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการบางอย่างของละครชาตรีที่มีผู้แสดงเป็นหลัก ๓ คน คือ ตัวนายโรง ตัวนางและตัวตลก ดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าเป็นละครประเภทเร่ร่อนไปตามหัวเมืองต่างๆ จึงจำกัดตัวผู้แสดง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แม้แต่เครื่องดนตรีก็ยังมีน้อยชิ้น และคล้ายคลึงกับละครอินเดีย เครื่องดนตรีที่เล่นมีเพียง  ปี่เลา ๑ คู่ กลองเล็ก ๑ คู่ และฆ้อง ๒ ลูก

          ในสมัยโบราณ ละครชาตรีเป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของไทย เรื่องที่แสดงคงจะนิยมแสดงเรื่องพระสุธนและนางมโนห์รา จึงเรียกการแสดงประเภทนี้ว่า “โนห์ราชาตรี” เพราะชาวใต้มักจะชอบพูดตัดพยางค์หน้า ต่อมาละครชาตรีได้เข้ามาแสดงในเมืองหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

         สมัยรัชกาลที่๓แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร (ดิส บุนนาค) สมัยที่ยังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ได้ลงไประงับเหตุการณ์รายทางหัวเมืองภาคใต้ พวกชาวใต้ได้อพยพตามมา รวมทั้งพวกที่มีความสามารถในการแสดงละครชาตรีด้วย พวกนี้ได้ตั้งบ้านเรือน       อยู่ตำบลสนามควาย และรวมทั้งคณะละครที่รับเหมาแสดงงานต่างๆ  

จนแพร่หลายและฝึกหัดกันสืบต่อมา

          ในสมัยรัชกาลที่    ได้มีผู้คิดนำละครชาตรีกับละครนอกมาผสมกัน   เรียกว่า   “ละครชาตรีเข้าเครื่อง” หรือ “ละครชาตรีเครื่องใหญ่”        การแสดงแบบนี้บางครั้งก็มีฉากแบบละครนอก แต่บางครั้งก็ไม่มีฉาก ดนตรีประกอบก็ใช้แบบผสม คือใช้เครื่องดนตรีของละครชาตรีผสมวงปี่พาทย์ของละครนอก การแสดงเริ่มด้วยรำซัดชาตรี  แล้วลาโรง   จับเรื่องด้วยเพลง “วา”  และละครนอก   ส่วนเพลงและวิธีการแสดงก็ใช้ทั้งละครชาตรีและละครนอกปนกัน  การแสดงแบบนี้ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้

วิธีการแสดง   การแสดงละครชาตรี เป็นการแสดงที่ดำเนินเรื่องแบบรวบรัด และไม่สู้จะพิถีพิถันในการแสดงมากนัก ซึ่งผิดกับการแสดงละครใน ที่มุ่งศิลปะความวิจิตรพิสดารในท่ารำ เรื่องที่นิยมนำมาแสดงละครชาตรีคือ เรื่อง มโนราห์ และรถเสน ซึ่งเป็นเรื่องชาดกทั้ง ๒ เรื่อง ตัวละครที่สำคัญมีเพียง ๓ ตัว เช่น เรื่องมโนราห์ มีพระสุธนเป็นตัวพระ นางมโนราห์เป็นตัวนาง พรานบูรพ์เป็นตัวตลก ส่วนเรื่องรถเสน ก็มีรถเสนเป็นตัวพระ นางเมรีเป็นตัวนาง  และม้าเป็นตัวตลก สำหรับตัวตลกในละครชาตรี แสดงเป็นตัวเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกด้วย เช่น เป็นยักษ์ ฤๅษี ยาย ตา สัตว์ต่างๆ

          เพลงและดนตรี  ก่อนเริ่มแสดงละครชาตรี จะต้องมีการโหมโรงก่อนเพื่อเรียกผู้ชม ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงหลายเพลงใช้กลองตุ๊กเป็นสัญญาณให้ทราบว่าที่นี่จะมีละคร ในขณะที่โหมโรง  ผู้แสดงจะแต่งตัวอยู่ข้างวงปี่พาทย์ ในสมัยก่อนการโหมโรงละครชาตรี มีม้าล่อตีเพื่อเรียกคน  ปี่พาทย์สมัยนี้ใช้รัวแบบละครนอก เช่น รัวสามลา พอลงวา ตัวพระ -นางคู่หนึ่ง จะสวมชฎาขึ้นนั่งเตียง  เริ่มซัดไหว้ครู   การแสดงละครชาตรีทุกครั้งต้องไหว้ครู   การรำซัดไหว้ครู  ผู้แสดงร้องเอง  เมื่อร้องนำ  ๑ วรรค แล้วลูกคู่ก็รับวรรคที่สองซ้ำกันสามครั้งแล้วตัวละครจึงร้องวรรคที่สามต่อไป เวียนลำดับจนครบตอน การรำก็ซัดแบบชาตรี ขณะที่ร้องมีการตีกรับให้จังหวะมีทับและฉิ่งประกอบ

          หลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วก็ดำเนินเรื่อง ตัวละครที่จะออกแสดงก็สวมศีรษะตามบทของตน แล้วขึ้นนั่งเตียง ในตอนดำเนินเรื่องนี้มี  ผู้บอกบทนำผู้แสดง ผู้แสดงจะร้องเอง ๑ วรรค แล้วมีลูกคู่รับเช่นนี้ตลอดไป ผู้บอกบทจะบอกทั้งเนื้อเรื่องและเพลงที่ใช้ประกอบ

          เมื่อผู้แสดงร้องและรำไปจบตอนหนึ่งแล้ว จะมีการหยุดเจรจาในครั้งแรกจะมีการแนะนำตัวว่า เป็นใคร ชื่ออะไร จะไปพบใครที่ไหน หรือจะทำอะไรต่อไป เมื่อเรื่องดำเนินแล้วก็จะมีการพบตัวละครอื่น ตอนนี้จะมีการโต้ตอบกัน เมื่อตัวละครแสดงบทบาทของตนจบ ก็นั่งลงข้างเตียงแล้วถอดเครื่องสวมศีรษะออก  แสดงว่าพัก  ผู้แสดง ตัวอื่นก็แสดงบทบาทของตนต่อไป

            เรื่องที่แสดง    เรื่องมโนห์รา  รถเสน

การแต่งกาย  ละครชาตรีแต่โบราณไม่สวมเสื้อเพราะทุกตัวใช้      ตัวแสดงผู้ชายแสดง  แต่งตัวยืนเครื่อง ซึ่งเป็นตัวที่แต่งกายดีกว่าตัวอื่นก็นุ่งสนับเพลา นุ่งผ้าคาดเจียระบาดมีห้อยหน้า  ห้อยข้าง  สวมสังวาล  ทับทรวง  กรองคอกับตัวเปล่า  บนศีรษะสวมเทริดเท่านั้น

สถานที่แสดง  จะเป็นบ้าน  ที่กลางแจ้ง  หรือที่ศาลเจ้าก็ได้   ไม่ต้องมีสิ่งใดประกอบมากมาย แม้ฉากก็ไม่มี  อาจมีหลังคาไว้บังแดดบังฝนก็ได้

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net