วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิ่งดีดีมีไว้เพื่อแบ่งปันจริง ๆ


สิ่งดีดีมีไว้เพื่อแบ่งปันจริง ๆ

              วันนี้มีโอกาสได้ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์จันทรัตนาราม ไปถึงพระอาจารย์ก็ถามว่ามาทำบุญเนื่องในโอกาสอะไร ฉันเลยตอบไปว่า "ไม่มี"

                 ในใจนึกไปว่านี่คงเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มักไปทำบุญเฉพาะวันสำคัญเท่านั้น เช่น วันเกิด วันปีใหม่ ฯลฯ

                ก่อนที่จะทำพิธีการทางศาสนา ได้มีการสนทนากับพระอาจารย์ ท่านเลยบอกบุญมาว่า ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือนธันวาคม ทางวัดจะจัดให้มีการบวชพราหมณ์ เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา

                และนอกจากการบวชครั้งนี้แล้ว ทางวัดกำลังจะสร้างศาลาประดิษฐาน ทรง 8 เหลี่ยม แบบเก๋งจีน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ที่สร้างด้วยไม้สักทองที่มีอายุร่วมร้อยกว่าปี

               หากท่านใดสนใจขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ได้ที่ สำนักสงฆ์จันทรัตนาราม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

               เมื่อทำบุญเสร็จก็เลยถือโอกาสขับรถไปเที่ยวต่อที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

                จะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ซึ่งได้ข้อมูลจากแผ่นพับกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

                        หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

              จากการที่พรรคคอมมิวนิสต์ ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามข้อตกลงนามสัญญาสันติภาพ 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2532 กองทัพภาคที่ 4 โดยพลทหารราบที่ 5 ได้จัดทำโครงการรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยขึ้น เพื่อรองรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

               โดยมีระยะเวลาของโครงการ 6 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2533 ถึงปีงบประมาณ 2538 โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเป็น 4 หมู่บ้าน เรียกว่า "หมู่บ้านรัตนกิจ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ

               ต่อมา ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันจุฬาภรณ์ ทรงมีพระประสงค์จะทำการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

              และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดน จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับหมู่บ้านรัตนกิจทั้ง 4 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

              และทรงพระราชทานชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9, 10, 11, 12 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

                สำหรับหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 มีที่ตั้ง หมู่ที่ 8 อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พิกัด qg 474478 มีพื้นที่ 221,566 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทำเกษตรกรรม

                ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านฯ ก็มีเท่านี้ค่ะ

               อยากเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้

                ท่านที่มาจากต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวไม่มีที่พักนะค่ะ เพราะทางหมู่บ้านมีที่พักสำหรับนักเดินทาง ในราคา 600 - 800 บาท ต่อคืน

            เห็นมั้ย สิ่งดีดีมีไว้เพื่อแบ่งปันจริง ๆ

โดย swan13

 

กลับไปที่ www.oknation.net