วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย ประเภทของระบำ ระบำมาตรฐาน


ระบำเทพบันเทิง

                    ที่มาของภาพ   :  อัษฎา  จรัญชล

 

ประเภทของระบำ 

 

ประเภทของระบำ  จำแนกออกเป็น   ประเภท  คือ  ระบำมาตรฐาน    ระบำปรับปรุง

๑.  ระบำมาตรฐาน  คือ  ระบำที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นไว้อย่างสวยงาม  สอดคล้องกับบทร้อง   และการบรรเลงเหมาะสมเป็นแบบฉบับ   เมื่อนำไปแสดงจะต้อง รักษาไว้ซึ่งท่ารำที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา  ไม่ควรนำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม  การแต่งกายนิยมแต่งแบบ   “ยืนเครื่อง”   พระ-นาง   การแสดงระบำมาตรฐานมีด้วยกันหลายชุด  เช่น  ระบำสี่บท        ระบำกฤดาภินิหาร  ระบำดาวดึงส์  ระบำเทพบันเทิง  ระบำย่องหงิด   เป็นต้น

 

 

                                               ระบำเทพบันเทิง

ระบำเทพบันเทิง  เป็นระบำในละครเรื่องอิเหนา  ตอนลมหอบ กรมศิลปากรได้นำออกแสดง  เมื่อ  .. ๒๔๙๙    ผู้แต่งบทร้อง  นายมนตรี  ตราโมท  ใช้ทำนองเพลงแขกเชิญเจ้า  กับเพลงยะวาเร็ว  ในบทร้อง  ได้กล่าวถึง   เทพบุตร   นางฟ้า   ฟ้อนรำถวายองค์ปะตาระกาหลา

 

       

                      ระบำดาวดึงส์

 

            ระบำดาวดึงส์  เป็นระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง  อยู่ในละครดึกดำบรรพ์เรื่อง สังข์ทอง  ตอนตีคลี  ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์  ได้ทรงนิพนธ์บทร้องขึ้น มีเนื้อความพรรณนาถึงความสง่างามของเหล่าเทพบุตร  เทพธิดา  ทิพย์วิมานอันมโหฬารตระการตาขององค์อัมรินทร์  ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จึงนับเป็นระบำมาตรฐานที่สวยงามชุดหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน 

                                   ระบำดาวดึงส์

         ที่มาของภาพ  : หนังสือวิพิธทัศนา, สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ (๒๕๔๒, ๑๒๔)

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net