วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเดินทางของเมล็ดพันธุ์…เพื่อการเปลี่ยนแปลง


 

การเดินทางของเมล็ดพันธุ์…เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

            หลังจากที่ กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน  ได้ช่วยกันปักดำพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา  เดินทางมาถึงวันนี้ นับได้ประมาณ 170 วันพอดี  ที่กลุ่มเยาวชนได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่แปลงนาทดลองอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บข้อมูลและสังเกตรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ในการเจริญเติบโตของข้าวในช่วงหนึ่งฤดูกาล ซึ่งในวันนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 จะเป็นครั้งสุดท้ายที่กลุ่มเยาวชนร่วมกันเก็บข้อมูลทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว เช่น วัดความสูงของข้าวจากพื้นดินถึงปลายใบ วัดความยาวของรวง วัดความยาวของใบ ดูลักษณะการชูรวงเป็นต้น และเก็บข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การเช็คนับจำนวนเมล็ดข้าวในแต่ละรวง การวัดความยาวของเมล็ด  การดูรูปร่างของเมล็ด และการตรวจสีของเปลือกเมล็ดข้าว เป็นต้น เพื่อศึกษาให้รู้ว่าข้าวที่ปลูกมีเอกลักษณ์และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างไร  ส่งผลให้ง่ายต่อการดูแลรักษาของชาวนาต่อไป 

                 

            ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตลอดหนึ่งฤดูกาลของการปลูกข้าว จะถูกเรียบเรียง ขัดเกลา และเช็คความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกับการปลูกข้าวทฤษฎีใหม่ ที่สามารถต่อสู้กับกระแสเทคโนโลยีและกระแสทุนนิยมที่ถาโถมเข้ามาครบงำชาวนา และถ่ายทอดให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกับผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับปรุงใช้ ในชีวิตประจำวันได้

            ส่วนแกนนำเยาวชนที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และได้พัฒนาแนวคิดจากการทำนาร่วมกันในตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา มาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นเยาวชนอาสาสมัครขยายผลประสบการณ์ ที่ได้เพื่อขยายกระบวนการเรียนรู้การทำนาจากพื้นที่แปลงนาทดลองที่อยู่ในสถานศึกษาออกสู่ชุมชน โดยเริ่มขยายผลจากจุดเล็กๆ ก่อนคือการขอพื้นที่นาส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองเพื่อทำเป็นแปลงนาสาธิต ในการทำเป็นแบบอย่างการทำนาตามที่ศึกษามา  ให้กับ พ่อ – แม่ ผู้ปกครองได้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน แล้วค่อยๆ ขยายผลต่อไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีและรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแนวคิด และความเชื่อของชาวบ้านจากความคุ้นเคยในการทำนาวิธีเดิมๆ แล้วมาเปลี่ยนเป็นการทำนาตามทฤษฏีใหม่ที่เขาศึกษามานั้นยากมาก เพราะขั้นตอนสวนกระแสกับความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากจะต้องปฏิบัติให้รู้  ดูให้เห็นจริงๆ  เท่านั้น

            ซึ่งจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน พร้อมกระบวนการทำนาทฤษฎีใหม่ และ เมล็ดพันธุ์เยาวชน จะค่อยๆ พัฒนา เจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และเดินทางไปพร้อมๆกันสู่การขยายผลในวงกว้าง เพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ชุมชนและสังคมร่วมกันต่อไป

 

           

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย คิดแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net