วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย การรำหมู่


                                    รำสีนวล

      ที่มาของภาพ  :  หนังสือวิพิธทัศนา, สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ (๒๕๔๒, ๒๒๖)

                              การรำหมู่

 

การรำหมู่  คือ  การแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า   คนขึ้นไป  มุ่งความงามของท่ารำและความพร้อมเพรียงของผู้แสดง  เช่น  รำโคม  รำพัด  รำซัดชาตรี  เป็นต้น  ในกรณีที่นำ การแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงละคร   และการรำนั้นเป็นการรำของตัวละครตัวเดียวมาก่อน  เมื่อนำมารำเป็นหมู่ก็ยังคงเรียกว่ารำตามเดิม เช่น รำสีนวล รำแม่บท

 

                        

 

                           รำสีนวล

 

รำสีนวล  เป็นการรำประเภทการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวไทยในภาคกลาง  เนื่องจากการรำสีนวลเป็นศิลปะที่สวยงามทั้งท่ารำและเพลงขับร้อง  จึงพัฒนามาเป็นชุดสำหรับจัดแสดงในงานทั่วๆไป และนับเป็นการแสดงนาฏศิลป์อีกชุดหนึ่ง ที่นิยมแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  ลักษณะท่ารำและคำร้องของรำสีนวลมีความหมายถึงอิริยาบถที่นุ่มนวลอ่อนช้อยของกุลสตรี

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net