วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตลาดพลู : วิถีผู้คน สายน้ำและผืนดิน


ริมคลองบางหลวง ย่านตลาดพลู        ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ตลาดพลู     เป็นย่านชุมชนริมน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังย่านหนึ่งของฝั่งธนบุรีมา

ตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะความมีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งผลิตและแหล่งรวม

สินค้าหมาก- พลู เพื่อรองรับการบริโภคของผู้คนทั้งในกรุงเทพ ฯ ต่างจังหวัด จน

ถึงต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นที่

มาของนามสถานแห่งนี้     นอกจากนี้ ตลาดพลูยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

ทางน้ำและทางบก   ทั้งยังเป็นเสมือนหนึ่งห้องครัวหลักของฝั่งธนบุรี โดยทำ

หน้าที่เป็นศูนย์รวม และกระจายสินค้าเกษตรและอาหารทะเล  ตลอดจนเป็นแหล่ง

บันเทิงยามค่ำคืน (โรงบ่อน โรงน้ำชา โรงยาฝิ่น)

ตลาดน้ำบริเวณคลองด่านเชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่และคลองภาษีเจริญใกล้วัดปาก

น้ำ ย่านตลาดพลู          ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ปัจจัยสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าว เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นที่  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับลำคลองสายต่างๆ

คลอง อาทิ การเชื่อมต่อของคลองบางหลวง คลองบางกอกใหญ่  คลองด่าน

และคลองภาษีเจริญ  ซึ่งคลองต่างๆเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัด

สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จนถึงหัวเมืองชายทะเลอ่าว

ไทย   ทำให้พื้นที่ย่านตลาดพลูกลายเป็นชุมทางการค้า การคมนาคมที่

สำคัญ  ระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองชายทะเลทางใต้ และหัวเมืองทางตะวันตก  

ปัจจัยดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนในย่านนี้

ทุกระดับชั้น ตั้งแต่กลุ่มราชสำนักในสมัยศักดินาก่อน พ.ศ. 2475  ขุนนาง

ราษฎรไทยทั่วไป ชาวต่างชาติต่างศาสนา เช่น โดยเฉพาะชาวจีนและมุสลิมที่ยัง

คงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น    โดยแสดงอัต

ลักษณ์ของตนผ่านการรับราชการ  การค้าขาย การเพาะปลูก  ตลอดจนขนบ

รรมเนียม  จารีตประเพณีต่างๆ    โดยประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

( มีต่อเอ็นทรี่หน้าค่ะ )

สามารถอ่านบทความเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่

http://rescom.trf.or.th/display/index.php?id_colum=2362

..

ฉบับเต็ม เชิญที่นี่ค่ะ 

http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=768

300 หน้า เองค่ะ

โดย เคียงดิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net