วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุณชอบแบบไหน 5 แบบก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่


แบบที่ 1 ของนายธีรพล นิยม ชื่อ "สัปปายะสภาสถาน" โดยคำว่า สัปปายะ แปลว่า สบาย

 ในทางธรรม หมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี ซึ่งเมื่อก่อนประเทศวิกฤต กษัตริย์จะสร้าง

สถานที่เพื่อปลุกขวัญกำลังใจ โดยการดำเนินชีวิตทางโลกียะ จะมีโลกุตระคือธรรมะกำกับ

ซึ่งวันนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตความเสื่อมศีลธรรม จึงต้องฟื้นจิตใจของคนในชาติ จึงนำหลัก

การสถาปัตยกรรมไทยแบบแผนไตรภูมิตามพุทธคติมาเป็นแรงบันดาลใจออกแบบ โดยมี

อาคารเครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทย อยู่ตรงกลางอาคาร และเป็นโอกาสที่จะเป็นรัฐสภา

ระดับโลก ฟื้นสันติภาพ พลิกฟื้นจิตวิญญาณของมนุษย์โลกโดยการสถาปนา

เขาพระสุเมรุครั้งใหม่ในยุครัตนโกสินทร์

 

 แบบที่ 2 ของบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด ออกแบบจากแนวคิดระบบการปกครองไทย ที่มี

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ลักษณะอาคารจะเป็นอาคารสูง

สองตึกด้านซ้ายและขวา ตึกแรกเป็นที่ทำงานส.ส. ตึกที่สองเป็นที่ทำงานของส.ว.

โดยมีห้องประชุมตรงกลางสองห้องระหว่างอาคารทั้งสองคือ ห้องประชุมรัฐสภา

และห้องประชุมวุฒิสภา

 

 แบบที่ 3 ของนายธรรมศักดิ์ อังศุสิงห์ ภายใต้แนวคิด รัฐสภาเป็นสถาบันการปกครองที่

สำคัญของไทย รัฐสภาจึงควรเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ จึงนำดอกบัวที่เป็นดอกไม้ที่คน

ไทยใช้ไหว้พระ มาเป็นสัญลักษณ์ โดยตัวอาคารหลักมีลักษณะเป็นดอกบัว

 

 แบบที่ 4 ของบริษัทดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แนวคิดจากการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองของประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2475 มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก จึงนำเอาพานแว่นฟ้า

ซึ่งเป็นพานที่รองรับรัฐธรรมนูญมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ซึ่งอาคารหลักก็จะมีลักษณะเป็นพานแว่นฟ้า

 

 แบบที่ 5 ของผศ.วิเชษฐ์ สุวิสิทฐ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะอาคารหลักเป็นอาคารสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

มีลานด้านหน้า มีอาคารบริวาร 2 อาคาร สำหรับเป็นที่ทำงานของส.ส.และส.ว.

มีศิลปินแห่งชาติร่วมออกแบบด้วย นอกจากนี้ยังนำแนวคิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งวัด บ้านเรือน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคสมัยมาผสมผสาน

---------------------------------------------------------------------

5 แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่สวยงามนี้มีการลงมติเมื่อเวลา20.00น.

ของวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาโดยมีนายประสพสุข บุญเดช

ประธานวุฒิสภาเป็นประธานการพิจารณา  ซึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะคุ้มไหม

กับพฤติกรรมของบรรดา ส.ส.และส.ว.บางท่านที่ปัจจุบันทั้งกริยามารยาทที่นับวัน

จะต่ำลง ต่ำลง อีกทั้งความรับผิดชอบและหน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติที่นับวัน

จะจางหายไป  จะมีประโยชน์อันใดถ้าได้สถานที่ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนาที่สูงขี้น แต่จิตใจและสติปัญญาของคนที่ดำรงตำแหน่งกลับต่ำลงๆ

มีข่าวแว่วออกมาว่า

"สัปปายะสภาสถาน" คือผลงานที่ถูกคัดเลือก ดวามตั้งใจและความหมายที่ดี

ของผลงาน ไม่รู้ว่าจะช่วยพัฒนาจิตใจของคนที่ได้เป็นตัวแทนประชาชน

เข้าไปทำงานได้หรือไม่ 2 ธันวาคม 2552 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ความดี  ทำได้  ทำง่ายนิดเดียว

พี่ชายกุ้ง

ขอบคุณข่าวจาก คม-ชัด-ลึก

โดย พี่ชายกุ้ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net