วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทุรภาพคือความควรที่ ฤ


ทุรภาพ คือความควรที่ ฤ (ผมพยายามใช้อักษร ฤ แทนเครื่องหมายที่เรียกว่า เคว้สชั่นม้าร์ค)

เฮฮาภาษาไทย ตอนที่ ๔ .... (ขอยืมคำของคุณกุ่มาใช้หน่อยนะ คุณกู่)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หนังสือพิมพ์รายวัน เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๒ หน้า ๒ บัญชร "กับแกล้มการเมือง" ชื่อหัวข้อ "เรือนจำเพรยซอ" ที่ย่อหน้าที่ ๒ มีดังนี้ ...

"ปกติแล้วแต่ละห้องขังจะมีนักโทษรวมกันอยู่ ๒๕ คน แต่ในรายของนายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ วิศวกรบริษัท แคทส์ จัดได้ว่าเป็น วีไอพี เพราะนายศิวรักษ์มี้พื่อนร่วมห้องอีกเพียง ๔ คน รวทมเปํน ๕ คนเท่านั้น สภาพความเป็นอยู่จึงไม่แออัดเท่าที่ควร"

ฯลฯ

ขอทวนประโยคสุดท้ายครับ ... สภาพความเป็นอยู่จึงไม่แออัดเท่าที่ควร

หมายความว่าห้องขังผู้ต้องโทษตามมาตรฐานแล้วควรที่จะมีความแออัด และตามที่ควรแล้ว จะต้องทำให้มีความแออัด ฤ

รูปคำสำนวนว่า "เท่าที่ควร"มีนัยความหมายถึงสิ่งที่ถูกต้องตามครรลองอันจะได้รับการส่งเสริมให้มีให้เป็น มิใช่ฤ

และคำว่าควร, สมควร, ควรที่ น่าจะมีนัยถึงความต้องการจะทำในสิ่งที่ดี ตามมาตรฐาน ตามหลักจริยธรรม ตามหลักความต้องการปัจจัยสี่ของมนุษย์โดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เราจะลองเปลี่ยนวลีขยายท้ายประโยคนั้นให้เป็นถ้อยคำที่ถ่าย"ภาพคิด"คำอื่นที่ตรงต่อความหมายที่ต้องการจะสื่อได้อีกอย่างไรบ้าง

... สภาพความเป็นอยู่จึงไม่แออัดเช่นสภาพทั่วๆไปในเรือนจำนั้น

... สภาพความเป็นอยู่จึงไม่แออัดเหมือนที่เป็นอยู่และเห็นได้ตามปกติของเรือนจำนั้น

ฯลฯ

หรือเปลี่ยนเป็นประโยคที่ไม่มีรูปปฏิเสธ เช่น

สภาพความเป็นอยู่จึงค่อนข้างมีความสะดวกต่อการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามปกติได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพทั่วไปในห้องอื่นๆทั้งหมดในเรือนจำนั้น

.... จขบ.พยายามที่จะนำเรื่องมาบอกเล่า โดยมีคำอธิบายความคิด มีข้อเสนอ ที่เข้ากับกระทู้ที่ตั้ง เพื่อให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์งอกเงยแก่การใช้ภาษาที่เราเคยใช้กันมาอย่างเหมาะควรมาก่อน มิใช่คอยจับผิดหรือติเตียน เชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศที่ช่วยกันจรรโลงภาษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร "ความคิดไทย" "ปัญญาไทย" กันต่อไป

สวัสดีครับ

.

โดย driftworm

 

กลับไปที่ www.oknation.net