วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กราบ พระเจ้าแผ่นดิน ด้วยหัวใจ


กราบ พระเจ้าแผ่นดิน ด้วยหัวใจ

ทบทวน              ทุกรอยเท้า            ที่ก้าวย่าง 

 ทบทวน              ทุกแบบอย่าง      ที่สร้างสรรค์ 

 

ทบทวน              ทุกเหนื่อยล้า         ที่ฝ่าฟัน 

 ทบทวน              ทุกผูกพัน              เพื่อปวงชน 

 

มีแต่การ               เสียสละ                ทุกภารกิจ 

 มีแต่การ               ทุ่มอุทิศ                การคิดค้น  

 

ทุกโครงการ         เตือนตน                ให้พึ่งตน             

 แก้ปัญหา              ความยากจน         ไม่จนใจ   

 

  

               ขึ้นภูเขา                ช่วยชาวเขา            บรรเทาทุกข์ 

 ข้าป่าดง               ไปปลอบปลุก         ทุกป่าไม้ 

 

เดินท้องทุ่ง           คลี่คลายทุกข์           ชาวนาไทย 

 ให้แนวคิด           “ทฤษฎีใหม่”          ให้หลักธรรม

 

                  หลักพอเพียง          พึ่งตน                    พ้นความอยาก 

 หลักความเพียร      เปลี่ยนทุกข์ยาก     ทุกเช้าค่ำ 

 

หลักพออยู่             พอกิน                     ค่อยเก็บงำ 

 เตือนสติ                 ตอกย้ำ                    มาเยียวยา  

 

                 ทั้งชีวิต                  อุทิศพลี                   เพื่อผู้อื่น 

 ตรากตรำ               กล้ำกลืน                  อุเบกขา 

 

แน่นหนัก               ในหลักธรรม           แห่งราชา 

 ยึดครรลอง             แห่ง                “ธรรมาธิปไตย”

 

                มิใช่เจ้า                   เพียงให้เห็น            ว่าเป็นเจ้า 

 ทบทวนทุก            รอยเท้า                   จับต้องได้ 

 

เป็นเลือดเนื้อ             ชีวิต                       และจิตใจ 

 หล่อเลี้ยง               หัวใจไทย                ทั้งแผ่นดิน

 

                คนเป็นธรรม           ย่อมสำนึก               รู้สึกได้ 

 คนเป็นไทย             ย่อมภูมิใจ                ไม่รู้สิ้น 

 

คนเขียนกลอน        ตื้นตัน                      น้ำตาริน 

 ก้มกราบ                 พระเจ้าแผ่นดิน             ด้วยหัวใจ

 

  

                                                             ว.แหวนลงยา

โดย ข้าใต้ฝ่าพระบาท

 

กลับไปที่ www.oknation.net