วันที่ อังคาร ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศิลปะแม่น้ำโขง : ร่วมสายน้ำ


ศิลปะแม่น้ำโขง : ร่วมสายน้ำ

Mekong River Art Project : The River We Share

แม่น้ำโขง สายน้ำนานาชาติที่มีความยาวกว่าสี่พันกิโลเมตร   นับเป็นอันดับ 10 ของโลก     กำเนิดจากธารน้ำแข็งบนภูเขาส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบนที่ราบสูงทิเบต     หลากไหลผ่านประเทศ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้     

                เป็นลุ่มน้ำที่มีความซับซ้อนทางระบบนิเวศ   หลากหลายด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คน   ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 100 ชนเผ่า ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขง    นับเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณ  ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

                แม่น้ำโขงถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม   ด้วยยุทธศาสตร์ทางการทหารและการค้า   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติร่วมสายน้ำที่มีมาแต่เดิม   ถูกตัดตอนด้วยปัญหาทางการเมืองการปกครอง   อีกทั้งการพัฒนาลุ่มน้ำโขงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ   ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวม   กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  วิถีชีวิต รวมถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                 แม้เรื่องราวจากแม่น้ำโขงจะถูกนำมาเล่าขานกล่าวถึงหลายต่อหลายครั้ง   ทว่าการเล่าขานถึงวิถีแม่น้ำโขงในครั้งนี้อาจแปลกเปลี่ยน   เมื่อศิลปินนานาชาติจากประเทศพม่า  จีน สิงคโปร์ และไทย    ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีลุ่มน้ำโขง ในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย   และอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

                พวกเขาจะสร้างงานศิลปะในพื้นที่บันทึกเป็นวีดีทัศน์และภาพถ่าย    พร้อมกับเล่าเรื่องราวจาก
แม่น้ำโขงผ่านศิลปะแสดงสด       

                เชิญชวนมาพบกับพวกเขาในวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ที่ร่ำเปิงกาแฟ อาร์ทสเปซ  ซอยวัดอุโมงค์  จังหวัดเชียงใหม่   และในวันที่ 9 ธันวาคม 2552  ที่ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สี่แยกปทุมวัน

                นอกจากผลงานศิลปะ   ศิลปินจากสิงคโปร์จะมาพูดคุยว่าด้วยการจัดการน้ำแบบสิงคโปร์   ที่ก้าวไกลไปถึงการแปรรูปปัสสาวะมาเป็นน้ำใช้สอย   ศิลปินจากย่างกุ้งจะมาเล่าเรื่องวิถีแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำเอยาวดี(อิระวดี)   ศิลปินจีนกับเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำแยงซีเกียง   และศิลปินไทยกับวิถีลุ่มน้ำโขง

ศิลปิน
Nyo Win Maung     Myanmar
Cai Qing  { Qing Sonnenberg}    China /Singapore
Jeremy Hiah    Singapore
Kai LAM     Singapore
จิตติมา  ผลเสวก      
ไพศาล   เปลี่ยนบางช้าง    
วิชชุกร    ตั้งไพบูลย์ 

 *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081 583 7493 และ 081 644 9501*

กำหนดการ 
ศิลปะแม่น้ำโขง : ร่วมสายน้ำ
24   พฤศจิกายน  2552                           -  ศิลปินพบกันที่กรุงเทพฯ
25   พฤศจิกายน  2552                           -  เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี  พักในตัวจังหวัด
26  - 27  พฤศจิกายน  2552                   -   สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล/ทำงาน  พักในหมู่บ้านตามุย  ริมแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม จ.อุบล  
28  พฤศจิกายน  2552                            -   เดินทางไปจังหวัดเลย  พักที่เชียงคาน   
29  - 30  พฤศจิกายน  2552     -   สำรวจพื้นที่/ทำงาน  พักในหมู่บ้านริมโขง  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย
1   ธันวาคม 2552                    -   เดินทางไปเชียงของ   จังหวัดเชียงราย
2 -  3  ธันวาคม  2552               -   สำรวจพื้นที่/ทำงาน  พักที่หมู่บ้านริมโขง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
4   ธันวาคม 2552                    -   เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
5   ธันวาคม 2552                    -   เตรียมแสดงงานที่เชียงใหม่
6   ธันวาคม 2552                    -   เปิดแสดงงานที่ร่ำเปิงกาแฟ อาร์ทสเปซ  ซ.วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่
7   ธันวาคม 2552                    -   เดินทางกลับกรุงเทพฯ
8    ธันวาคม 2552                    -   เตรียมงาน
9   ธันวาคม 2552                    -   เปิดแสดงงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  / เสร็จสิ้นโครงการ

http://www.livingriversiam.org/mk/mek_n92.html

โดย virayuthniyomchat

 

กลับไปที่ www.oknation.net