วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปิยะมิตร ๓ กิจกรรมที่เกิดพร้อมระเบิด ๕ จุด


          

หมู่บ้านปิยะมิตร ๓

              ท่ามกลางเสียงระเบิดกว่า ๖ จุดในจังหวัดยะลาของวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมกลับไม่รู้เรื่องกับเขาเสียเลย เพราะในเวลา ๙.๓๐ น. ของวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๒ นั้นเป็นวันที่ผมต้องเข้าไปร่วมกับชาวบ้าน บ้านปิยะมิตร ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านดอน ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความภูมิใจ ต้อนรับคณะกรรมการประกวดการจัดสรรทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยรอบนี้เป็นรอบ ๘ แห่งสุดท้าย หรือระดับประเทศแล้ว หลังจากที่หมุ่บ้านนี้ผ่านระดับจังหวัด ภาค จนถึงระดับประเทศในครั้งนี้ 

คณะกรรมการเดินทางมาถึง

แนะนำตัว บรรยายสรุป

เดินทางไปดูฝายต้นน้ำ

๕๐๐ เมตร แต่ธรรมชาติสมบูรณ์มาก

ถึงบ่อพักน้ำ

ถึงฝาย

น้ำตกสอยดาว เหนือฝาย สูงสง่า..งาม

ชักภาพที่ระลึก

ลำธารใสปิ๊ง

เลี้ยงอาหารท้องถิ่น

ผลไม้แปลกๆ

ดูแปลงผักน้ำ

ไปบ่อปลาจีน

ถ่ายรูปกับแม่บ้านมุสลิม

                ผมทราบข่าวว่าคณะกรรมการพร้อมชาวคณะจำนวนกว่า ๒๐ จะต้องนั้งเครื่องจาก กรุงเทพฯลงที่ปีนังของมาเลเซีย และผ่านเข้าอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้ามา ยังพื้นที่ หรือหมู่บ้านปิยะมิตร ๓ ผมจึงเดินทางไปถึงก่อนในเวลา ๙.๒๐ น.
               หมู่บ้านปิยะมิตรนั้น เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านของอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ที่นี่คืออดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย ต่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ที่เป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ส่วนจะมีความเป็นมาอย่างไร แตกหรือแยกกันตอนไหน คอยอ่านจากหนังสือรำลึกประวัติศาสตร์อดีตพรรคมมิวนิสต์มาลายาฉบับเต็มๆที่ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ มีเป้าหมายวางแผงต้นเดือนกุมภาฯปี ๒๕๕๓ โน้น

ภาพอดีตในปี ๒๕๓๐

มีเงินในกระเป๋าเพียงคนละ ๕๐๐ บาท


                    ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซีย ได้มอบตัวต่อรัฐบาลไทย เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยกองทัพภาคที่ ๔ ได้จัดตั้งหมู่บ้านปิยะมิตร ๑-๔ โดย ปิยะมิตร๔ ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา หมู่บ้านปิยะมิตร ๑ ตั้งอยู่บ้านเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี ปิยะมิตร ๒ ตั้งอยู่ตำบลตาเนาะแมเราะ และปิยะมิตร ๓ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิจกรรมเยาวชนในตุรษจีน

ต้านยาเสพติด

กิจกรรมเยาวชนในตุรษจีน

อาตี่ อาหมวยรุ่นใหม่


                     หมู่บ้านปิยะมิตร ๓ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของตำบลอัยเยอร์เวง โดยสามารถเข้าทางแยก กม. ๒๗ ของถนนทางหลวงเส้น ๔๑๐ ยะลา-เบตง เข้าไปตามถนนลาดยางเส้นทางโยธา – ปิยะมิตร๓เป็นระยะทาง  ๘,๐๐๐ เมตร โดยตัวหมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยมาเลย์ด้านรัฐเคดาห?เพียง ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีสมาชิกหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น ๘๒ คน เป็นชาย ๒๘ คน และเป็นหญิง ๓๔ คน ครัวเรือน ทั้งสิ้น ๓๖ ครอบครัว เป็นสัญชาติไทย ๑๕ คน สัญชาติมาเลเซีย ๔๗ คน, เชื้อชาติจีน ๖๒ คน มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๑๐๐ ไร่ โดยในแผนพัฒนาของตำบลอัยเยอร์เวง หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อก้าวเป็น “แหล่งศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งตนเอง ที่สามารถรองรับความต้องการอบรมศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่สูง ของสามจังหวัดชายแดนใต้”

แปลงปลูกผักน้ำอันลือชื่อ

ไก่เบตงของแท้

แปลงมะระหวาน

มะละกอส่งออกใต้หวัน

ลองกอง

ทุเรียน ราชาผลไม้ไทย


                     โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเบตง ทั้ง ผักน้ำ ปลาจีน มะระหวานและไก่เบตงอันเลื่องชื่อ แต่ด้วยการจัดลำดับการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ ตามวิสัยทัศน์ “อาเมซอนแห่งอาเซียน” ของตำบลการนำเสนอจึงมีกำหนดไว้ลำดับที่ ๓ ต่อหลังจาก ป่าฮาลา และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐

แปลงผักชีวภาพ

หญ้าแฝกยึดตลิ่ง

จักรยางมอเตอร์

กากมะพร้าวเลี้ยงไก่

ฟาร์มไก่เบตง

แผ่นยางพาราย๊าวยาว กับระบบบำบัดก่อนปล่อยลงลำธาร

บ่อบำบัด

ระบบเกษตรก้าวหน้า

บ่อน้ำบนยอดเขา สำหรับประปาภูเขา


                      ไหนๆก็ไหนๆ ในเมื่อมีกิจกรรมประกวดการจัดสรรทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๓ ก็ขอนำเสนอเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำงานทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่
                      โดยจะขอนำเสนอภาพพร้อมบรรยายตามแบบฉบับของศณีรา ที่ยืนยันและนั้นยันมาตลอด ว่า ความสงบจะเกิดขึ้นแน่ในสามจังหวัด ถ้า ส่วนราชการสามารถ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่างแท้จริง 


ขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่ลุยจริงๆ(หลายเขาทีเดียว)

เลขานุการคณะกรรมการ

ขอคุณทีมงานคณะกรรมการทุกคน

ตากล้องหญิงคนเก่ง 

ปลาจีนนึ่งบ้วย

ไก่เบตงตุ๋นยาจีน

ไก่เบตงสับ

ผักน้ำต้มไก่

ผักน้ำน้ำมันหอย

มะระหวาน

น้ำจิ้มสามกษัตริย์ (บูดู เต้าเจ๊ยว น้ำหริก)

มะเฝือง

ขากลับท่านประธานกรรมการอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net