วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านสวน จ.สุโขทัย (วัดคุ้งยางใหญ่)


เรื่องเล่า "บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย" (วัดคุ้งยางใหญ่)

วัดในฐานะเป็นศาสนสถาน สำหรับชาวพุทธ นึกง่าย ๆ ชุมชนคนชาวพุทธอยู่แห่งใด ก็ต้องมีวัดเป็นศูนย์กลาง “วัดคุ้งยางใหญ่” ที่มีมาพร้อมกับชุมชนชาวบ้านสวนอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่  หมู่ที่   3   ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  19  ไร่   2  ตารางวา   ถ้าพี่น้องคนใดเคยไปยังบริเวณตลาด ก็จะต้องเห็นวัดแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าบอกว่าไปไม่เห็นวัดก็ต้องบอกว่า “ตาไม่ถึง” วัด เพราะวัด(คุ้งยาง)ใหญ่สมชื่อ อาจจะด้วยอยู่ใจกลางชุมชน ติดตลาด ก่อตั้งมานานวัดเลยใหญ่

 

วัดแห่งนี้เคยไปมาเองด้วย และเคยเข้าไปอ่านในเว็บ www.bansuan.net  ให้ข้อมูลว่า เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งก่อสร้าง พร้อมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.1920  ก็ถ้านับก็ความยาวนานก็ 632 ปี คาบเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยเป็นกรุงราชธานี (ประมาณ พ.ศ.1800-1900) ส่วนวัดจะชื่อตามสถานที่ตั้ง “คุ้ง” น้ำ ที่มี “ยาง” ต้นใหญ่ ตามขนบการตั้งชื่อตามสถานที่ตั้งหรือไม่เอาไว้ มาเล่าให้ฟังวันหลัง

ในเว็บ   www.bansuan.net  ยังเล่าต่อไปอีกว่า วัดแห่งนี้มีเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างภายในวัด อาทิ โบสถ์ วิหาร กุฎิ ฌาปนสถาน(ที่เผาศพ) วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง วิหารหลวงพ่อเกี่ยว (อดีตเจ้าอาวาส) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งก็เยอะไปหมด ตามที่เห็นด้วยตา และการจัดลำดับดังที่เล่ามา  แต่จากคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ จะเล่าว่า “หลวงพ่อสามพี่น้อง” เป็นพระคู่บ้านสวนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และคนนิยมไปบนบาน เมื่อได้สิ่งสมประสงค์ก็จะไปแก้บน ทุกปีจะมีเทศกาลประจำพี่น้องชาวพุทธทั้งใกล้ ไกล ก็ไปขอพรและแก้บนกันให้เห็นบ่อย ๆ เป็นประจำทุกปี  อยากรู้ว่าอารมณ์ไหนก็ประมาณว่า “กลิ่นควันคละคลุ้ง” คงจะเหมือนสำนักทรงและศาลเจ้ากระมัง

 

ในเว็บ   www.bansuan.net  ให้ข้อมูลถึงอดีตเจ้าอาวาส ถ้าเทียบประวัติวัดที่ตั้งมายาวนานคงไม่ได้จดจำ หรือบันทึกไว้ทั้งหมด แต่ที่เห็นมีเล่าขานและพอสืบความได้ก็มี   หลวงพ่อแป๊ะ  (ไม่ทราบฉายา) ผู้เป็นพระกรรมวาจารย์ของหลวงพ่อห้อม อมโร พระเกจิคณาจารย์และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระอาจารย์  ปาน  (ไม่ทราบฉายา) พระอาจารย์กลึง (ไม่ทราบฉายา) และอีกองค์ที่ชาวบ้านสวนรู้จักดีในความตรงไปตรงมาของท่าน และชอบพูดแสดงธรรมผ่านหอกระจายข่าวทุกเช้า ประมาณว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงท่านตอนเช้า เหมือนจะทานข้าวไม่อร่อย

(พระอธิการแป๊ะ อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งยางใหญ่ พระกรรมวาจารย์หลวงพ่อห้อม อมโร)

โดยหลักใหญ่ในความท่านชอบพูดให้ชาวบ้าน “เป็นคนดี” ก็ทำหน้าที่พระสงฆ์ในการส่งเสริมความดีงามให้กับสังคม ดังนั้นถ้าถามรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่เกิดทันท่านต้องบอกว่า “รู้จัก”

                      

                                      (หลวงพ่อเกียว)

หลวงพ่อเกียว คือชื่อของท่าน หรือในราชทินนามสมณศักดิ์ คือพระครูวิมลกิจโกศล  (เกียว  โกวิโท)  ท่านเป็นชาวบ้านสวนโดยกำเนิด ในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งหลาย ๆ ตำแหน่ง เช่น เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ เจ้าคณะอำเภอเมือง และเจ้าอาวาสวัดคุ้งยางใหญ่แห่งนี้  แต่ท่านก็ได้มรณภาพใน  ..๒๕๓๗ เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ “เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย”  ศิษย์และชาวพุทธที่เคารพนับถือจึงได้สร้างวิหาร “หลวงพ่อเกียว” ไว้ในบริเวณวัดเป็นที่เคารพสักการะของศิษย์ และผู้ที่นับถือ


                         [เหรียญพระครูวิมลกิจโกศล (เกียว โกวิโท) พ.ศ.2537
]

องค์ถัดมาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดคุ้งยางใหญ่ คือ หลวงพ่อธรรม  นับแต่เด็กมาผู้เขียนจะชอบเรียกท่านว่า “หลวงพ่อใหญ่” เพราะด้วยความรูปร่างท่านคนสูงใหญ่ เราเด็กจึงเรียกสิ่งทีเห็นตามความรู้สึกไม่รู้ “กบาลจะกินนรกไหม”

      

                                           (หลวงพ่อธรรม)

หลวงพ่อท่าน หรือในราชทินนามที่ “พระครูอดุลวราภรณ์ (บุญธรรม วราโภ)” ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน (2552) และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านสวน (การปกครองวัดในเขตบ้านสวน) และสืบสานปณิธานของวัดดูแลวัดดังครูบาอาจารย์ริเริ่มมา ทำให้วัดก้าวหน้า ดูแลพระสงฆ์สามเณรในอาราม และเขตปกครองด้วยดี  สมเป็นพระดีที่น่ากราบไหว้

สำหรับใครผ่านไปบ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย อาจไปกราบนมัสการกับหลวงพ่อธรรม  สักการะวิหารหลวงพ่อเกียว และติดทองพระสักการะวิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านสวน

ไปวัดไหว้พระ เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต...!!!!!

แต่ก็มีคนแย้งว่า “มงคลชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหว้พระ” แต่อยู่ที่ทำตนเองให้เป็นมงคล

เหมือนคำพระที่เราได้ยินบ่อย ๆ มั้ง “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ทำตัว”

แหล่งข้อมูล-ภาพ

www.bansuan.netโดย โมไนย-พจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net