วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...วิชชุมาลี เบ่งบาน *


โคลงวิชชุมาลี

 

@ บานเช้า

@ บานเย็น

บานเช้าแต่งเช้าชื่น              งามล้ำ

บานเย็นแต่งเย็นย่ำ              เสลา

ชมพูเหลืองระบำ                 เบ่งบาน

หวังใจเบิกบานเช้า               บานเย็น

 

 

แบ่ง   เติมแบ่งแต้มโลก        ผลัดสี

บาน  เช้า บานเย็นที             ตามกาล                

เบิก   ฟ้า ลาวิถี                  ล่วงเลย

บาน   ตามแสงฉายฉาน        แห่งวัย

 

 

บานเช้าก่อนเย็นเอ๋ย             สตรี

อย่ารีบอย่าร้อนคลี่               กลีบเผย

เยี่ยงบุปผามาลี                   แก่แดด

เฉาก่อนผีเสื้อเชย                เสียดาย

.............

โคลงวิชชุมาลี

(วิชชุมาลี แปลว่า มีระเบียบคำกล่าวประหนึ่งว่าสายฟ้าแลบ)

จะมีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับ โคลง ๔ สุภาพ และ โคลงดั้นมาก มีทั้งจำนวนและสัมผัสคล้าย ๆ กัน แปลกแต่ตรงที่ไม่มีการบังคับวรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์โท ตามตำแหน่งเช่นเดียวกับโคลง ๔ สุภาพ และ โคลงดั้น

แผนผังโคลงวิชชุมาลี

-ขอบคุณภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

โดย ดาวปลาตะเพียน

 

กลับไปที่ www.oknation.net