วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขุนดาบขุนดาบ
ศิริวร แก้วกาญจน์
..............................
 

ฟ้าแลบแปลบปลาบ      ขุนดาบมาแล้ว
คมขาววาวแวว         ย่างเท้าสะเทือนฯ
(แคน สังคีต)
 
(1)
ราตรี คีตาลัย           ทิวาวันก็ฟั่นเฟือน
ครามคลื่นคระครืนเคลื่อน    สังโยคฝั่ง สังคีตฟ้า
หมู่เมฆเหมือนเมามาย      ตะคุ่มเงาใครเมามา
บัลลังก์บนหลังม้า         ค่อยเคลื่อนกาย คล้ายเคลื่อนกาล

(2)
มาเยือนเหมือนหยอกเย้า    ตะวันเช้าให้ฉายฉาน
ท่องเทียวจนเชี่ยวชาญ      คมดาบลับจนวับ แวว

(3)
ฟ้าแลบแปลบปลาบ        ขุนดาบไปแล้ว
โลกหนาวตลอดแนว        ดาวเลื่อนเดือนลับ!
[คมขาววาวแวว           ฟ้าหวั่น สวรรค์ไหว!]
 


พิมพ์ : มติชนสุดสัปดาห์ | กรกฎาคม 2552โดย ศิวร

 

กลับไปที่ www.oknation.net