วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองเรื่องของสี..สีเหล่านี้ทำให้ฉันมีความสุขใจ


การเมือง เรื่องของสี เห็นป้ายนี้แล้วท่านคิดถึงเรื่องอะไร

อยากรู้จังว่าเจตนาเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรสมควรและเหมาะสมหรือไม

เห็นแล้วเหนื่อยใจกับสังคมไทยปัจจุบันจังเลย

ไม่รู้ว่าจะโทษสีนี้..สีนั้น..กันไปอีกนานเท่าไหร่

สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี

สี  ศิลปะ  ธรรมะ  จิตวิญญาณ  จินตนาการ  ความสุขใจ

จะรอช้าอยู่ใยว่าแล้วก็ขับรถไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไปดูสี..ที่ทำให้เรามีความสุขได้จุดหมายอยู่ที่หอศิลป์

ขอใช้เป็นที่พักพิงยามหดหู่ใจ ขอใช้เวลาเสพความสุขจากงานศิลป์

ของเหล่าศิลปินคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองน่าสนใจให้นานแสนนาน

ภาพที่ 1  ชื่อภาพ ข้ามผ่านมหานทีแห่งทุกข์ ๒๕๕๒/๒

ศิลปิน ชัยวัฒน์  นาจาน

รางวัลที่ ๒

ภาพที่ 2  ชื่อภาพ ชำระล้างกิเลส ๑.๑ 

ศิลปิน  สุวัฒน์ชัย  ทับทิม

ภาพที่ 3  ชื่อภาพ  พระพลังแผ่นดิน ๑

ศิลปิน นิคม  ปทุมล่องทอง

รางวัลที่ ๓

ภาพที่ 4 ชื่อภาพ  กาลเวลากำลังกลืนกินทุกสรรพสิ่ง

ศิลปิน  สุวรรณ  ละม่อม

ภาพที่ 5 ชื่อภาพ  พระจันทร์คือชีวิต ๑

ศิลปิน  เจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ

รางวัลที่ ๑

ภาพที่ 6 ชื่อภาพ เสียงสวดจากบางบำหรุ

ศิลปิน ชัยรัตน์  มงคลนัฎ

รางวัลที่ ๒

ภาพที่ 7 ชื่อภาพ มหรสพเงา ๒

ศิลปิน  นางสาวกรุณา  ภานุเมศ

รางวัลที่ ๓

ภาพที่ 8 ชื่อภาพ  สัตถา เทวะมะนุสสานัง

ศิลปิน  อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

รางวัลที่ ๓

ภาพที่ 9 ชื่อภาพ  สุนทรีย์แห่งชนบท ๒

ศิลปิน  นิวัฒน์  ชูทวน

ภาพที่ 10 ชื่อภาพ เส้น รูปทรง จังหวะ ความรู้สึก

ศิลปิน  สันติ  สิงห์สุ

ภาพที่ 11 ชื่อภาพ  ไม่มีชื่อ

ศิลปิน อภิชาติ  เอี่ยมวิจารณ์

ภาพที่ 12 ชื่อภาพ  การดิ้นรน

ศิลปิน พิชิต  นะงอลา

ภาพที่ 13 ชื่อภาพ ธิดาพญามาร ๒

ศิลปิน เนติ  พิเคราะห์

ภาพที่ 14 ชื่อภาพ รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา

ศิลปิน ไชยพันธ์  ธนากรวัจน์

รางวัลที่ ๑

ภาพที่ 15 ชื่อภาพ มหัศจรรย์แห่งความงาม สุโขทัย)๒๕๕๒ หมายเลข ๒

ศิลปิน พงศ์ศิริ  คิดดี

ภาพที่ 16 ชื่อภาพ ยมกปาฏิหารย์

ศิลปิน เมทาสิทธิ์  อัดดก

รางวัลที่ ๑

ภาพที่ 17 ชื่อภาพ  สระอโนดาต

ศิลปิน  สิโรจน์  พวงบุบผา

ภาพที่ 18 ชื่อภาพ กุกสันธะ โกนาคมนะ  กัสสปะ โคตมะ

ศิลปิน  อิทธิพล  พัฒรชนม์

รูปที่ 19 ชื่อภาพ  รูปัง  อะนิจจัง

ศิลปิน สุพร  แก้วดา

เวลาสบายใจทำไรก็ได้เรา

เขียนความประทับใจและความสุขที่เสพได้จากที่นี่

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

จัดแสดงจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2553

ความดี ทำได้ ทำง่ายนิดเดียว

พี่ชายกุ้ง

โดย พี่ชายกุ้ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net