วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ส่งท้ายปีเก่า 2552 ต้อนรับปีใหม่ 2553"สิ้นสุดทีปีเก่า"เศร้าสิ้นสุด    ทุกข์สิ้นสุดรับสุขาให้สาสม

ที่รอคอยหวังอยู่น่าชูชม    ความระทมให้ละลายสูญหายพลัน!!!

ลืมให้หมดชีวิตที่ผิดหวัง    พลั้งพลาดไปสติตั้งกลับหลังหัน

สู่"สัมมาทิฏฐิ"ดำริกัน    มุ่งหมายมั่น"พระนิพพาน"สถานเดียว!!!

เสียอะไรเสียได้เพราะ"ไร้ค่า"    "อนิจจา"ไม่เที่ยงแท้อย่าแลเหลียว

ล้วน"ทุกขัง"มีแต่ทุกข์ไร้สุขเทียว     ทุกอย่างเกี่ยวสารพัด"อนัตตา"

"ตัวเราไม่มี-ของเราจึงไม่มี"     ทุกสิ่งที่"ยืมเขา"อย่าเอาหนา

"คืนเขาไปสู่ธรรมชาติ"ให้คลาดคลา    ทุกเวลา"ปล่อยวาง"เห็นทางเดิน!!!

สู่"โลกทิพย์พระนิพพาน"ตระการ"แสง-    ทิพย์นิพพาน"แรงอย่าแข็งเขิน

"สวัสดีปีใหม่"หัวใจเกิน    พร้อมก้าวเดิน"กลับบ้าน-นิพพาน"เรา

"รับแสงทิพย์+ถือศีลห้า+สมาธิ+    เจริญสติ-ตัดสังโยชน์-ดับโฉดเขลา

วิปัสสนาญาณ"พร้อมน้อมจิตเรา    "แผ่เมตตา"ไปให้เขาเหล่าวิญญาณ

สรรพสัตว์-ไม่มีที่สิ้นสุด     "โลกมนุษย์-พรหม-เทพ"เสพศุขศานติ์

"อบายภูมิ"แสนลำบากทุกข์ยากนาน    ขอส่งผ่าน"แสงทิพย์ฯ"ไปให้โมทนา

แล้วไปเกิดภพภูมิที่มีความสุข    ปราศจากทุกข์ด้วย"ความรัก"ที่หนักหนา

"ความเมตตา-บุญกุศล"ผลนานา    ของตัวข้าฯจงเป็นสุขทุกตัวตน!!!

ขอผลบุญหนุนส่งตรง"โลกทิพย์-    สู่แดนนิพพาน"ข้าฯลุซึ่งกุศล

ขอทุกท่านมี"สวัสดิมงคล"     ดำรงตนใน"ศีลธรรม"ประจำใจ

"ลด-ละ-เลิก"ชั่วโฉด"โลภ-โกรธ-หลง"    แล้วมุ่งตรง"พระนิพพาน"ตระการใส

โดย"ละชั่ว-ทำดี"เป็นศรีไทย    พร้อม"ทำใจให้สะอาด"ปราศมลทิน

ไม่สนใจ"อดีตา-อนาคต"     จิตจ้องจดแต่"ปัจจุบัน"มั่นถวิล

"ทำปัจจุบันให้ดี"ชั่วชีวิน    ไม่นานสิ้นได้"กลับบ้าน-นิพพาน"เอยฯ....

ดร.ธรรมยาตรา

Dr.Dhammayatra@gmail.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com

www.abhinyayai.com

 

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net