วันที่ อังคาร มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสี่ยวไทบ้าน...Who are you?


ชีวิต "อาสาสมัคร"

ผมเริ่มต้นช่วงปี๔๐ครับ..ก็ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ นั่นแหละ!

สิบกว่าปีแล้วครับ..ที่ลูกชาวนาอย่างผม

ผันตัวจากลูกจ้างในเมืองกลับคืนถิ่น..

หวังเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชน..กระตุ้นชาวบ้านให้รู้ทันการเมือง..

ที่มากระทบ"วิถีชีวิต"เราทั้งโดยตรงและทางอ้อม

 

ทำงานเพื่อสังคมและอยู่กับแม่...

กลับมาคืนสู่บ้านเกิด

และหวังจะเห็นการนำพาสู่

"เปลี่ยนแปลง"

ทางสังคมและการเมืองในอีสาน..

.

.

จึงดำรงตนเป็น "อาสา" เขาไปเรื่อย

ถ้ามีเวทีเสวนาทางการเมืองและเวทีชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง

ก็จะอาสาเข้าร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ

จนได้รับทุนการศึกษาจากโครงการIFP

http://www.asianscholarship.org/asf/ifp_program_IFP_Thai.php

ให้ไปเรียนต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

อีกนั่นแหละ..จนพาเราท่าน

แวะไปเยี่ยมRepublican College ของคุณสุธา ชันแสง

จนเป็นข่าวและเรื่องราวมาฝากชาวไทย

เมื่อครั้งกระโน้น

http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2008/03/26/entry-1

เดินทางต่างประเทศ

ก็ใช้สายการบินราคาประหยัด

เดินทางในประเทศโดยรถทัวร์บ้าง รถโดยสารธรรมดาบ้าง

ตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย

อยากจะเห็น

การทำงานที่ประสาน

ระหว่าง องค์กรชาวบ้าน นักวิชาการและภาครัฐบาล

..นั่งถกปัญหา..หาทางออกร่วมกัน

อยากเสนอ

นโยบายที่เกิดจากชาวบ้าน และองค์กรเอกชน วิชาการ

นำไปสู่การดำเนินการในระดับนโยบาย

เคยเป็นตัวกลาง

จัดให้มีการหาทางออกของปัญหาขยะของเทศบาลฯในท้องที่

ที่นำไปทิ้งกลางป่าชุมชนและพาคณะทำงานไปศึกษาดูงาน

(แบบไปกันเองโดยไม่ต้องจัดคณะทัวร์เพื่อหวังไปเที่ยว)

จนนำไปสู่การแก้ไข..ในระดับหนึ่ง

ร่วมเป็นกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนระดับอำเภอ

ทำหน้าที่นำ "ข้อมูลข่าวสาร"

"การเมืองเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน"

นำไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร

นักการเมืองท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

วิทยากร

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป

ในภาคอีสาน

ช่วยสรุปจากการระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน

ทำงานร่วมกับภาครัฐในโครงการ "ประชารัฐ"

เหมือนการประสานงานให้ลุล่วงระหว่างรัฐและชาวบ้าน

ประสานโครงการอาชีพให้กลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง

เวทีคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชุมชน..

โดยจัดเวทีชาวบ้าน

ศึกษาดูงาน

ต้านยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายชุมชนและ ปปส.ภาค3

เข้าร่วมอบรม สัมมนา

 เรื่องรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพของประชาชน

เป็นเนืองนิตย์

จัดเวทีเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญในจังหวัดบุรีรัมย์

ตัวอย่างภาพที่จัดเวทีในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

ร่วมกับคนทำงานในภาควิชาการและองค์กรเอกชน

วิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

ประธานสภานักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภาค กศ.บป.

(เรียนภาคเสาร์ อาทิตย์)

 

 

คุยการเมืองเรื่องประชาธิปไตย

ให้เด็กๆ เยาวชนได้ฟัง ได้ตอบคำถาม

ได้มีส่วนร่วมซึมซับตั้งแต่ยังเยาว์

ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก

ร่วมทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในอีสาน

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมดูงานที่น้ำพองเน่าเสีย

ร่วมกับคณะอาจารย์หมอประเวศ วะสี

ประชุมร่วมกับกลุ่มพ่อผาย สร้อยสระกลาง

ในภาพไปคุยกันที่ขอนแก่น..มาร์ติน วีลเลอร์ก็มาร่วมคุย

อ่านเรื่องมาร์ติน วีลเลอร์เพิ่มเติมได้ที่

http://www.oknation.net/blog/surasakc/2010/01/01/entry-1

http://www.oknation.net/blog/SingMeuSai/2009/10/28/entry-1

วิทยากร

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป

ที่อุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วม

ประกอบไปด้วยกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน ธกส. การไฟฟ้า การบินไทย

วิทยากรการเลือกตั้งให้กับ กกต.บุรีรัมย์

คุยการเมือง

เรื่องประชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น

ชี้แจงผลดีผลเสียของการเลือกคนทุจริตการเลือกตั้ง

คณะทำงานกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์..ครั้งนั้น

SWOT วิเคราะห์ปัญหา กองทุนชุมชน

คณะทำงาน ประชาสังคมบุรีรัมย์

โดยมีบล็อกเกอร์

 ขุนเขายะเยือกเป็นหัวเรือใหญ่

http://www.oknation.net/blog/niran

เป็นวิทยากรหลัก

 โครงการประชาศึกษาชุมชนสัมพันธ์ ของ ปปช.

นำเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น

แนวทางการยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ไปเล่าสู่ผู้นำชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนกัน

พูดในเวทีหมู่บ้านออกหอกระจายข่าว

..เพื่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งร่วมกับพีเน็ต

เปิดเวทีก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.

และทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษการเลือกตั้ง

ในคืนหมาหอน

ชี้แจงโครงการกองทุนหมู่บ้าน ผลดีผลเสีย

และจัดเวทีชาวบ้าน

ในชุมชนที่ห่างไกล

ให้รู้ถึง

สิทธิประชาชนและสิทธิชุมชนตามกฎหมาย

เห็นผลเสียจากโครงการที่รัฐทำโดยไม่โปร่งใส

และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ให้ชาวบ้าน

ได้ตระหนักถึงผลดี ผลเสีย

ที่จะตกอยู่กับชุมชนตลอดไป

.

.

.

.

กว่าสิบปีที่ผ่านมา..

ผมจึงเห็นตัวเอง..เป็นแค่ อาสาสมัคร

คนหนึ่ง..

 

"ไม่ได้เขียนเรื่องราวเพื่อบอกว่าตัวเองดีอย่างไร?

แต่กำลังบอกว่า

ผมจะทำประโยชน์..ให้ชุมชนและประเทศชาติของเรา

ได้อย่างไรบ้าง"

.

.

อยากเห็นชาวบ้าน

หรือ

(ไทบ้านในภาษาอีสาน)ได้เข้าถึง"ข้อมูล"ที่แท้จริง

แล้วเขาพึ่งตนเองได้บ้าง..

มองเห็นทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

..ผมก็ดีใจแล้วครับ..

และชัดเจนว่า

ผมอยู่ข้างชาวบ้านที่ยากจนและคนด้อยโอกาสที่เดือดร้อน!!

เขาต้องมาก่อน

.

.

สวัสดีปีเสือ

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

 

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net