วันที่ ศุกร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายกมาร์คขอรับ..วันเด็กปีนี้จ่าขอรางวัล..ให้น้องๆที่บ้านจอซิเดอเหนือและจอซิเดอใต้...ด้วยครับ...


วันเด็กปีนี้จ่าขอรางวัล..ให้น้อง ๆ ที่บ้านจอซิเดอเหนือ

และจอซิเดอใต้...ด้วยครับ...

.

.

.......เมื่อวานนี้ฉันได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือ

จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...

ปีใหม่คิดร่ำ ๆ ว่าจะลงไปตะลอนก่อนที่จะนำมาบอกกล่าว

ให้ชาวพี่น้องโอเคที่รักของฉันได้รับรู้...

แต่พอดูงบประมาณในกระเป๋าแล้ว..มันได้แค่ฝัน..

เงินจากการจำหน่ายหนังสือห้าร้อยเล่มของฉันมันหมดไปแล้ว...

.


........หนังสือห้าร้อยเล่มกับเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท...

ห้าโรงเรียนกับหกห้องน้ำและสิบครอบครัวที่ฉันเดินทางไปดูแล...

มันมาง่าย ๆ เงินทำบุญของฉัน

และมันก็หมดไปง่ายๆ.ง่ายจนลืมถามใจตนเองว่าทำไมและทำไม...

แค่โรงเรียนบ้านนามน อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่

ใช้เงินไปร่วมแสนบาท...แต่มันคือความสุข....ครับผม...

.

..........ใกล้วันเด็กแล้ว..

หากท่านไม่มีที่จะไปทำบุญวันเกิดตัวเองที่ใด...

หรือไม่มีจุดหมายในการทำบุญ...มองบ้านฉันซิครับคนดี...

ไม่ต้องส่งเงินผ่านฉัน.เพียงแค่อ่านมันด้วยหัวใจ...

และปลายสาย ติดต่ออาจารย์ใหญ่ได้เลย...

แค่นี้ฉันก็ยินดีและมีความสุขแล้วครับผม...

.

อ่านจดหมายของอาจารย์ที่มีมาถึงฉันนะครับ...

ศธ.041006/13. พิเศษ 7     

โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

หมู่ 4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน   58110


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ของขวัญรางวัลและทุนการศึกษาในการจัด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


เรียน  ดต.จินตวีร์ เกียงมี


สิ่งที่ส่งมาด้วย ประวัติโรงเรียน และสภาพการเดินทาง จำนวน 1  ชุด

.


   ...ด้วยโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือและจอซิเดอใต้...

ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล.ปีที่1 ถึงประถมการศึกษาที่หก 

มีนักเรียนทั้งหมด 110 คน...

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงสกอร์ พ่อแม่นักเรียนส่วนใหญ่...

ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน มีฐานะยากจน ...

.

............ทางคณะครูและคณะกรรมการศึกษา พร้อมกับชาวบ้าน

ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือว่า จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 9 มกราคม 2553 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงกิจกรรมต่างๆ...

ตามความถนัดและความพึงพอใจของตนเอง...

.

.....และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน

แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนของขวัญรางวัล และทุนการศึกษา

ที่จะมอบให้เด็ก ที่จะแสดงกิจกรรมต่างๆ ...

ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จึงได้ทำหนังสือ...

เพื่อขอความอนุเคราะห์มายังท่าน...

.


 ...ทางโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และจอซิเดอใต้หวังว่าคง...

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมาล่วงหน้า ณ.โอกาสนี้..

.

ขอแสดงความนับถือ

นายวิทยา ธุระอบ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

โทร.  053-071394

โทร.  081-0312081

.


........... เกือบสิบกว่าครั้งที่ฉันและเพื่อนร่วมทริปบุญของฉัน

เดินทางไปตามคำเชิญของอาจารย์วิทยา

สามสี่โรงเรียน เจ็ดแปดปีที่รู้จัก

อาจารย์วิทยา ผู้ที่บุกเบิกเส้นทางแต่ละโรงเรียนทั้งโรงเรียนหลุมโค๊ะ...

ทั้งโรงเรียนขุนห้วยนกกก และโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน

เป็นอันว่าโรงเรียนใหม่ที่อาจารย์ไปบุกเบิก

คือโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ จอซิเดอใต้...นะครับ

.

.........เด็กชายแทวขอให้ท่านมีมีอุปการะคุณที่อ่านเจอติดต่ออาจารย์โดยตรงนะครับผม...คือว่าเด็กชายแทวเป็นลูกพ่อดินดำน้ำชุ่มฮะ...หลานอาจ่าจินต์ฮับ...

.

โดย จ่าจินต์

 

กลับไปที่ www.oknation.net