วันที่ พุธ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบ AL ตอนที่ 1


การสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบ AL 

Accelerated Learning ตอนที่ 1

เรื่องราวของ การเรียนรู้ เป็นส่วนที่สำคัญของบรรดา ผู้ถ่ายทอด  สาเหตุที่ใช้คำว่า ผู้ถ่ายทอด เพราะว่า ผมไม่ต้องการที่จะกำจัด เพียงแค่ ครู อาจารย์ หรือ วิทยากร  เพราะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่าง “พ่อแม่ สอน ลูก” หรือแม้แต่ “เพื่อน สอน เพื่อน” หากเราต้องการให้ผู้เรียนรู้สึกร่วมไปกับเรา เรียนรู้ได้เร็ว เกิดการพัฒนา หรือจดจำเนื้อหาได้ดี


โดยในระยะหลังมีการให้ความสำคัญอย่างมากกับคำว่า “Active Adult Learning” หรือที่รู้จักว่า “การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่” ซึ่งก็เพราะว่ามีการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็ก


ซึ่งการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีหลักการสำคัญ 6 ประการ คือ
1. The Learner’s Need to Know: คือ ผู้ใหญ่ต้องทราบถึงเหตุผลว่าเขาจะเรียนไปทำไม ได้ประโยชน์อะไร ถึงจะเกิดความสนใจ
2. The Learner’s Self-Concept: การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ต้องการความอิสระในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะสร้างความร่วมมือและไม่เกิดการต่อต้านในการเรียนรู้
3. The Role of the Learner’s Experience: ทุกคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันไป ดังนั้นผู้ใหญ่ต้องการที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นด้วย
4. The Learner’s Readiness to Learn: เมื่อเนื้อหามีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขา ผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้
5. The Learner’s Orientation to Learning: ทิศทางการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่ยึดติดกับชีวิตเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการเรียนรู้ก็ต้องการที่จะมีการเรียนรู้ที่เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหา หรือ เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา
6. The Learner’s Motivation to Learn: ผู้ใหญ่จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้อย่างมาก เช่น การเรียนรู้ที่จำนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้ที่จะทำให้เขารู้สึกพึงพอใจในงานที่ทำ หรือ เพิ่มคุณค่าในชีวิตของพวกเขาในด้านครอบครัวหรือการทำงานเป็นต้น

หากผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.google.com/books?hl=th&lr=&id=r0bqU8lgSXgC&oi=fnd&pg=IA1&dq=The+principles+and+practice+of+nurse+education&ots=5kDbSb-o_0&sig=ub-lhG89oxvimbAxuKb0DV_8ZuA#v=onepage&q=&f=false

ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการหาวิธีการเรียนการสอน หรือ การถ่ายทอดแบบผู้ใหญ่ ซึ่ง Active Adult Learning ก็คือ การจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตือรือร้นในการเรียน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่เรื่องราวที่จะหยิบยกต่อมาก็สามารถนำไปประยุกต์ได้กับการเรียนรู้ในทุกเพศ ทุกวัย ครับ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ครับ  นั่นก็คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ AL หรือ Accelerated Learning เป็นรูปแบบแนวคิดการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการนำความคิดของ Dr.Georgi Lozanov เรื่อง Suggestopedia ในปี 1966 ที่เน้นความเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ และนำมาบูรณาการกับการสื่อสารและการสอน โดยภายหลังมีการหยิบแนวคิดนี้มาใช้และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Accelerated Learning ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าติดตาม อาทิ การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ผ่านเกม ก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามากจากแนวคิดนี้

อย่างไรก็ตามเรื่องของ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ก็คงต้องกลับมาต่อกันในตอนหน้านะครับ แล้วพบกันครับ

โดย zzzpeterzzz

 

กลับไปที่ www.oknation.net