วันที่ พุธ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบ AL ตอนจบ


การสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบ AL

Accelerated Learning ตอนที่ 2 (จบ)

คราวก่อนเขียนไว้ถึง รู้แบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คราวนี้จึงนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อีกเรื่องมาฝาก พร้อมสรุปให้เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ AL

ซึ่งตามที่เราควรสร้างการเรียนรู้โดยพิจารณาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ หรือ Active Adult Learning ทำให้ผมนึกถึงแบบทดสอบ VARK ซึ่งช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบสามารถทราบได้ว่า ผู้ทำแบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือเรียนรู้ได้เร็วผ่านช่องทางใด เช่น

V คือ Visual                      เรียนรู้ผ่านสื่อการรูปภาพ 
A คือ Aural หรือ Audio         เรียนรู้ผ่านการฟัง
R คือ Reading                   เรียนรู้ผ่านการอ่านหรือเขียน
K คือ Kinesthetic                เรียนรู้ผ่านการทดลอง ทดสอบ กิจกรรม หรือ  ประสบการณ์

ซึ่งหากท่านสนใจ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่ http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=advice ซึ่งมีหลากหลายแบบทดสอบสำหรับประเภทของแต่ละคน แต่แบบทดสอบ General ก็จะมีแปลเป็นภาษาไทย โดยเลือกที่ภาษาหรือตามลิงค์นี้ http://www.vark-learn.com/Thai/page.asp?p=questionnaire  ครับ เท่านี้ก็จะทำให้เราทราบว่าเราเรียนรู้ได้ดีแบบไหน แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่หมายความว่าหากเราคะแนนตัวใดสูงแล้วจะเรียนรู้เพลงด้านเดียว แต่ก็สามารถเรียนรู้ผ่านสิ่งอื่นได้เช่นกัน ดังนั้นบางคนคะแนนบางตัวจะเท่าๆกันหมายความว่าชอบหรือสามารถเรียนรู้ที่หลากหลาย 

แต่ในฐานะของบรรดาวิทยากรผู้อบรม ผู้สอนต่างๆ คงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถพูดคุยกับผู้เรียนทุกคนได้ก่อน หรือ ทำแบบทดสอบก่อน เพื่อหาว่าบรรดานักเรียนของเรานั้นสามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านช่องทางใด  ดังนั้นผู้สอนก็ต้องทำการเตรียมตัวอย่างมากในการหาเครื่องมือที่หลากหลายให้สามารถซึมผ่านการเรียนรู้ในแต่ละช่องทาง  ซึ่งในครั้งนี้คงยังไม่กล่าวถึง “ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้” นะครับ แต่จะกล่าวในลักษณะของตัวอย่างที่จะสนับสนุนแนวคิดของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ AL ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนครับ แต่ไปเน้นที่ผู้สอนท่านใดจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์เครื่องมือต่างๆมาช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ ดังจะเห็นว่ามีเทคนิคที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น

การจัดให้เกิดการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม (Group Discussion) อันนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงและได้มีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อันนี้เราเริ่มคุ้นเคยกับการอบรมในระยะช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งเข้ามาแทนการสอนแบบ lecture แบบเดิมๆ

วิธีการนำบทเพลงหรือวีดีทัศน์ เข้ามาเชื่อมโยงในการเรียนรู้ เช่น เวลาที่เราต้องการเรียนเรื่องความสามัคคี ก็มีการงัดเอาเพลง สามัคคีชุมนุมมาร้องกัน หรือ อยากให้คนไทยเรียนรู้เรื่องความสามัคคี ก็จับร้องเพลงชาติหรือบทเพลงอย่างของพี่แอ๊ด เช่น ขวานไทยในหนึ่งเดียว เป็นต้น

การนำเกมกิจกรรมต่างๆเข้ามาประกอบในการเรียนรู้  เพื่อให้บรรดาผู้เรียน ได้มีโอกาสคิด แลกเปลี่ยน และสนุก อันนี้เราก็พบกันบ่อยๆในการจัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม walk rally หรือ Team Activities ต่างๆ  หากจะเพิ่มเข้าไปได้มากกว่านั้นก็คือ การนำรูปภาพ การนำเทคนิคการสื่อสารอื่นๆเข้ามาปรับประยุกต์ด้วย

แต่สำหรับการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งเราจะไม่พบมากนัก ก็คือการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมของผู้เรียน เช่น การจัดบรรยากาศให้เกิดการคิดและแลกเปลี่ยน ขอยกตัวอย่าง หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ ของอาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ (ขอเชียร์อาจารย์ของผมครับ) ซึ่งในห้องไม่มีโต๊ะให้เกะกะ แต่เป็นการนั่งสบายๆตามเบาะลม  ในเต็นท์บ้าง  การบรรยายก็มีการกระตุ้นโดยการใช้บทเพลง หรือ ภาพเพื่อให้เกิดความคล้อยตามในเนื้อหาเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จุฑามาศ แก้วพิจิตร ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษามาในวิชา การเรียนรู้ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยอาจารย์ให้นักศึกษาจัดโต๊ะกันเองว่าอยากนั่งแบบใด ไม่ต้องเป็นแบบทรงเหลี่ยม  ทรงกลม  ซึ่งบางครั้งนักศึกษาจัดให้อาจารย์นั่งกลางแล้วพวกเราล้อม จัดโต๊ะต่อกันเป็นรูปหัวใจ เป็นรูปดาวเป็นต้น  หรือในบางครั้งอาจารย์ได้ นักศึกษาทำการศึกษานักคิดและให้แสดงบทบาทว่าเราเป็นนักคิดท่านนั้นๆและทำการถ่ายทอดแนวคิดให้เพื่อนฟังเป็นต้น

ส่วนรุ่นพี่นิด้าอย่างอาจารย์ไชยยศ เท่าที่ได้ติดตามอ่านหนังสือและ Blog ก็จะพบว่าอาจารย์มีการสร้างวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆเสมอ เช่น มีการร้องเพลง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามบางท่านที่เป็นนักพูด นักจูงใจ ประเภทพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ท่านต่างๆเหล่านั้นก็ถือได้ว่า ได้หยิบวิธีการการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว) เพราะว่า ท่านเหล่านั้นได้กระตุ้นผู้ฟังด้วยประสบการณ์ หรือกระตุ้นว่าเขาจะนำสิ่งที่จะพูดหรือบรรยายไปทำอะไรกับชีวิตได้บ้าง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ทั้งสิ้นครับ

ปล. ตามที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ แต่สำหรับตอนนี้เอาเป็นว่าได้รู้จักเจ้าการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้กันไปก่อนนะครับ แล้วจะแวะนำเรื่องราวสนุกๆมาแลกเปลี่ยนอีกครับ

โดย zzzpeterzzz

 

กลับไปที่ www.oknation.net