วันที่ พุธ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จบไม่ลง กับเรื่อง Accelerated Learning


จบไม่ลง กับเรื่อง Accelerated Learning 

 

คงต้องว่ากันยาวเรื่องของ AL ถ้าจะให้เกิดความเข้าใจ และนำมาต่อยอดกันได้  ตามที่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ แบบ AL หรือที่เรียกกันว่า Accelerated Learning  กับหัวข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างต่างๆอย่างกว้างๆสำหรับการสร้างบรรยากาศให้กับผู้เรียนให้ได้มีส่วนร่วม มีการสร้างสรรค์ ให้เกิดการเรียนรู้ 

 

ซึ่งถ้าจะนับไปแล้วนอกจากเรื่องที่เราเห็นยังมีความสำคัญมากไปกว่ากิจกรรมที่พบเห็นในการเรียนรู้ทั่วไป  หากว่าเราได้ศึกษาลึกๆลงไป  AL หรือ Accelerated Learning ให้ความสนใจและใส่ใจในทุกๆเรื่อง ที่สามารถบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สี  ภาพ  คำพูด น้ำเสียงของผู้ถ่ายทอด  ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในภายใต้หลักคิดของ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ AL ทั้งสิ้น

 

ผมของดึงเอาเนื้อหาบางส่วนจากบทความที่เขียนไว้ โดยคุณ Bobbi DePorter (http://www.newhorizons.org/strategies/accelerated/deporter.htm) ซึ่งคราวนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปเรียนรู้กัน โดยคุณ Bobbi ได้ชี้ให้เห็นพื้นฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Suggestology ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนามาสู่การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ Accelerated Learning แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ประกอบไปด้วยหลายๆสิ่ง เช่น

 

The Physical Environment

เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรวมในการเรียน ซึ่งเป็นการทำให้บรรยากาศการเรียนเกิดความสะดวกสบายขึ้น เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ต้นไม้ การตกแต่ง รวมไปถึงการจัดรูปแบบที่นั่งให้ Flexible (อ่านตัวอย่างจากบทความก่อนหน้านะครับ)

 

Music

การใช้เสียงดนตรี เพื่อนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสนใจ หรือเพลงที่มีโทนเร่งเร้าให้เกิดพลังเป็นต้น  ซึ่งโดยปกติ หากเป็นการเรียนการสอนเดิม แทบไม่มีเรื่องบทเพลงมาเปิดก่อนหรือหลังการอบรม แต่นักอบรมรุ่นใหม่ๆก็มีการนำเทคนิคนี้เข้ามากันเยอะทีเดียว เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน และไม่เครียดก่อนการอบรม

 

Peripherals

ส่วนนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ ภาพ สิ่งอื่นๆสามารถมองเห็นได้ก็มีส่วนในการเรียน ซึ่งเป็นในเรื่องของจิตใต้สำนึกซึ่งทำงานก่อให้เกิด การดึงความสนใจของผู้เรียนออกมา หรือ ในบางครั้งก็เกิดความไม่สนใจในเนื้อหาได้เช่นกันครับ หากสิ่งที่มองเห็นระหว่างการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  

 

Teacher / Facilitator

ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ให้ความรู้ เป็นอีกหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบรรดาผู้เรียน การใช้น้ำเสียง (แหลม, ทุ่ม, ดัง หรือ ค่อย) สามารถนำมาเป็นเทคนิคเพื่อเน้นถึงความสำคัญของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้เช่นกัน

Positive Atmosphere
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่นบรรยากาศที่เป็นมิตร หรือ บรรยากาศที่สนุก เป็นบรรยากาศเชิงบวกที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน โดยควรใช้ภาษาหรือข้อความที่เป็นบวกมากกว่าเนื้อหาเชิงลบ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนเข้ากับผู้เรียนได้เร็วมากยิ่งขึ้น

 

Art and Drama
การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การใส่หมวก การเล่นละคร หุ้นต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ การแสดง role play การเล่าเรื่อง ทั้งหมดเป็นเทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ได้เช่นกัน

 

Active and Passive Concerts
สุดท้ายคือ การสร้างฉาก การแสดง หรือ concert   โดยในห้องจะช่วยกันเลือกเพลง  ผู้สอนช่วยกันเล่าเรื่อง หรือ เนื้อหา ที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเรียน โดยใช้น้ำเสียงที่มีความหลากหลายเข้ามาในการเล่าเรื่องราว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว

 

สุดท้ายจากคราวก่อนที่ได้ฝากแบบทดสอบ VARK ไว้ คราวนี้ได้พบแบบทดสอบประเภทที่ลึกลงไปอีกและตรงกับเรื่องของ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะได้แตกออกเป็น 7 ตัว ได้แก่ Visual, Verbal, Aural, Physical, Logical, Social และ Solitary ซึ่งแบบทดสอบมีทั้งสิ้น 70 ข้อ อยู่ในรูปแบบของ excel file เมื่อทำแล้วจะมีกราฟแสดงผลให้ด้วยนะครับ

โหลดไฟล์มาทดลองหารูปแบบการเรียนรู้ได้ที่นี้ครับ

http://www.learning-styles-online.com/inventory/

 

โอกาสหน้าจะนำเรื่อง การเตรียมการไปสู่การเรียนรู้ มาฝากกันอีกนะครับ  วันนี้พอแค่นี้นะครับ

 

 

โดย zzzpeterzzz

 

กลับไปที่ www.oknation.net