วันที่ ศุกร์ มกราคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สุริยคราส...จงคลาดแคล้ว


.

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

.
.
.
ยามสุริยคราสคล้าย......................โรคา
ปรากฏบางเพลา.....................ผ่านแล้ว
ดังโศกสร่างไกลตา.........ยามชาติ...เทวษเฮย
ไทยทุกข์คงคลาดแคล้ว....เมฆคลึ้มเลือนสลาย
.
.

ความตายในโลกล้วน...............อนิจจัง
เฮติบ้านเมืองพัง.......................พินาศสิ้น
ธรณีเขย่าประดัง.....................วายวอด
คนเจ็บนอนดับดิ้น...............ต่างร้องเสียงขรม
.
.

อารมณ์ยามจ้องภาพ...................เวทนา
กรรมก่อปางไหนมา...............โลกเกรี้ยว
ส่งใจช่วยเมตตา...............ยามสวด...มนต์เอย
คราวเคราะห์ยากหลบเลี้ยว..พรากพร้อมวิญญาณ
.
.

เจือจานแลโอบเอื้อ......................ต่อกัน
สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์.................สอดคล้อง
ธรรมชาติเสกรังสรรค์..............มวลมนุษย์
ผืนป่าควรปกป้อง..................แหล่งน้ำผืนดิน
.
.

ชีวินคงห่างด้วย.........................โพยภัย
เราต่างเอาใส่ใจ........................เพื่อนบ้าง
สุริยคราสคราใด....................ขวัญระทึก
ใครทุกข์จงแรมร้าง.................ต่อนี้สโมสร
.
.
.
.

.

.

โดย อธิฏฐาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net